Huyện Thạch Thất: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 52% kế hoạch

Tin & Ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020 tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn huyện đạt 878.700 triệu đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019, mặc dù chịu ảnh hưởng dịch Covid-19.

Nhiều mô hình chuyển đổi giống vật nuôi, cây trông trên địa bàn huyện Thạch Thất đạt kết quả cao.
Lãnh đạo huyện Thạch Thất cho biết thêm, huyện đã chỉ đạo tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2020, toàn huyện gieo cấy được 4.319/4.379ha đạt 98,6% dự trù kế hoạch. Diện tích đã chuyển đổi sang trồng cây màu và một phần diện tích không cấy lúa là 68,5ha.
Do triển khai tốt kế hoạch gieo cấy và công tác phòng chống dịch bệnh, nên năng suất lúa vụ xuân ước đạt 64,5 tạ/ha. Tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt bằng 51,4% kế hoạch, tăng 1% và chiếm 49,7% trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
Đối với ngành chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt khoảng trên 1,1 triệu con. Công tác tiêm vaccine phòng bệnh đạt 100% kế hoạch, tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm đạt 52,5% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 50,3% trong cơ cấu ngành nông nghiệp.
Về lâm nghiệp, trong 6 tháng huyện đã tổ chức thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020. Đến nay, huyện đã trồng được 11.800 cây xanh, đạt 118,5% kế hoạch; trồng bổ sung, thay thế 35ha rừng sản xuất, tăng 7,2ha so với cùng kỳ năm 2019, trên địa bàn không để xảy ra cháy rừng. Tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp trong 6 tháng đạt 45,7% kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ.
“Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn còn hạn chế, công tác chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi ở một số xã còn chậm. Có 2 xã không xây dựng kế hoạch chuyển đổi là Bình Phú và Yên Trung và xã Tiến Xuân, thị trấn Liên quan đề nghị không thực hiện” - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho hay.