Huyện Thạch Thất: Phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án đầu tư công

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 16/2019 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu từ 15 dự án trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có điều chỉnh một số nội dung liên quan đến thời gian triển khai.

Cụ thể, trong số 15 dự án nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 được điều chỉnh, gồm: Dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Bình Xá, thôn Cuối chùa xã Bình Phú. Tổng mức đầu tư dự kiến 8.371 triệu đồng, địa điểm thực hiện xã Bình Phú, thời gian thực hiện năm 2020 – 2021.
Dự án xây dựng nhà văn hóa thôn 3B xã Canh Nậu, thôn Phú Thụ xã Lại Thượng, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tổ chức hội nghị, tạo điều kiện giao lưu, gắn kết cộng đồng dân cư, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổng mức đầu tư dự kiến 10.500 triệu đồng, cơ cấu vốn ngân sách của huyện và đề nghị TP hỗ trợ, thời gian thực hiện năm 2020 – 2021.
Nhiều dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Thạch Thất tập trung vào vấn đề khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Bách Kim, thôn Nội Thôn, xã Phú Kim. Tổng mức đầu tư dự kiến 7.000 triệu đồng, cơ cấu vốn ngân sách của huyện và đề nghị TP hỗ trợ, thời gian thực hiện năm 2020 – 2021; Dự án xây dựng nhà văn hóa thôn 6 xã  Tiến Xuân, thôn 2 xã Yên Bình. Tổng mức đầu tư dự kiến 7.000 triệu đồng, cơ cấu vốn ngân sách của huyện và đề nghị TP hỗ trợ, thời gian thực hiện năm 2020 – 2021.
Dự án xây dựng mới 2 Trạm Y tế tại xã Yên Bình và 1 Trạm Y tế tại xã Tân Xá. Tổng vốn đầu tư dự kiến 26.500 triệu đồng, cơ cấu vốn ngân sách của huyện và đề nghị TP hỗ trợ, thời gian thực hiện năm 2020 – 2021; Dự án mở rộng, xây mới Trạm Y tế xã Thạch Xá và xã Cẩm Yên. Tổng vốn đầu tư dự kiến 18.000 triệu đồng, cơ cấu vốn ngân sách của huyện và đề nghị TP hỗ trợ, thời gian thực hiện năm 2020 – 2021.
Dự án cải tạo, sửa chữa,mua sắm thiết bị Trạm Y tế xã Hương Ngải, xã Tiến Xuân, xã Canh Nậu, xã Cần Kiệm, xã Bình Phú. Tổng vốn đầu tư dự kiến 16.438 triệu đồng, cơ cấu vốn ngân sách của huyện và đề nghị TP hỗ trợ, thời gian thực hiện năm 2020 – 2021; Dự án xử lý cáp bách công thoát lũ hạ lưu hồ Cố Đụng xã Tiến Xuân. Tổng mức đầu tư dự kiến 3.000 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, thời gian thực hiện năm 2020 – 2021.
“Để đảm bảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, đảm bảo công tác xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và khai thác nguôn vốn đầu tư nên UBND huyện đã đề nghị HĐND huyện phê duyệt chủ trương của 15 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 96.809 triệu đồng” - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho hay.