Huyện Thanh Oai: Tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/10, Thường trực HĐND huyện Thanh Oai tổ chức phiên họp giải trình về việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện.

Tiếp hơn 1.200 lượt công dân liên quan 308 vụ việc

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Oai, tính đến tháng 10/2022, UBND huyện tiếp 1.285 lượt công dân, bao gồm 308 vụ việc, trong đó gồm: 124 vụ việc lần đầu; 184 vụ việc nhiều lần; tiếp công dân đông người gồm 4 đoàn tại các xã Bích Hòa, Cự Khê, Dân Hòa. Bên cạnh đó, UBND huyện tổ chức 1 lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

Toàn cảnh phiên họp giải trình.
Toàn cảnh phiên họp giải trình.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo và giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri trong những năm qua được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

Các phòng ban chuyên môn UBND huyện đã tích cực tham mưu, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo và giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri. Đã có nhiều nội dung đơn được giải quyết dứt điểm và các ý kiến kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo và giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri được thực hiện tốt đã góp phần củng cố an ninh chính trị và an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Các vấn đề đại biểu quan tâm được giải trình, làm rõ.
Các vấn đề đại biểu quan tâm được giải trình, làm rõ.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại, hạn chế, bất cập cần được quan tâm, đã được Nhân dân và cử tri kiến nghị tại các cuộc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể, việc giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo còn chậm, có những vụ việc đã 7 - 8 năm vẫn chưa được giải quyết triệt để; số vụ việc phát sinh mới tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đáng nói, việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) vẫn hạn chế, nhiều hộ dân chưa nhận được GCNQSDĐ sau nhiều năm thực hiện việc đồn điền đổi thửa; tình trạng rác thải thường xuyên bị ứ đọng tại các điểm thu gom, đốt rác và đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Các đại biểu tham dự phiên họp giải trình.
Các đại biểu tham dự phiên họp giải trình.

Việc phân công trách nhiệm giải quyết đơn thư chưa rõ trách nhiệm, dẫn đến một số phòng ban ngành của huyện và UBND xã, thị trấn lúng túng trong việc chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo của công dân.

Việc thực hiện các kết luận thanh tra tại một số vụ việc còn gặp nhiều vướng mắc, chưa có sự thống nhất dẫn đến việc thực hiện các kết luận chưa đồng bộ; một số ý kiến kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời gây bức xúc trong dư luận.

Rõ lộ trình, trách nhiệm để giải quyết dứt điểm

Phát biểu kết luận tại phiên giải trình, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng đề nghị UBND huyện, các phòng ban chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình.

Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng phát biểu kết luận tại phiên họp giải trình.
Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng phát biểu kết luận tại phiên họp giải trình.

Cụ thể, đối với UBND huyện xây dựng kế hoạch làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri để phân công rõ người, rõ việc đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng lâu năm và những vụ việc đông người để đảm bảo ổn định chính trị trên địa bàn.

Rà soát việc thực hiện các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, các kết luận thanh tra về giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo. Từ đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện dứt điểm các quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các kết luận thanh tra.

Đặc biệt, xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục việc giao trả GCNQSDĐ nông nghiệp tại các xã, thị trấn; đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ nông nghiệp đối với những hồ sơ đủ điều kiện, trong đó tập trung giải quyết đối với 186 hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ nông nghiệp tại xã Đỗ Động đã nộp từ năm 2013 - 2014.

Chủ tịch UBND xã Đỗ Động Nguyễn Bá Huy giải trình tại phiên họp.
Chủ tịch UBND xã Đỗ Động Nguyễn Bá Huy giải trình tại phiên họp.

Song song với đó, UBND huyện xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải quyết đơn thư, kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo trên địa bàn.

Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay việc giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa đã được cấp; rà soát, hoàn thiện các hồ sơ chưa cấp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Tiếp tục chỉ đạo Thanh tra huyện thường xuyên rà soát, tổng hợp, phân loại các vụ việc để kiểm điểm tiến độ thực hiện, trong đó có các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp để giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 

Với trách nhiệm, tinh thần xây dựng cao, đã có 11 lượt đại biểu đặt câu hỏi, nêu yêu cầu giải trình. Có 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, 5 đồng chí Trưởng các phòng ban ngành của huyện; 3 đồng chí Chủ tịch UBND xã, 1 đơn vị liên quan quan đã tham gia giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục.