Huyện Thanh Trì tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 25/2, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) huyện, bằng hình thức trực tiếp tại UBND huyện và trực tuyến tới các điểm cầu của các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đại diện Hội đồng GDQP&AN huyện Thanh Trì phát biểu tại hội nghị
Đại diện Hội đồng GDQP&AN huyện Thanh Trì phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Hội đồng GDQP&AN huyện Thanh Trì cho biết, năm 2021, mặc dù tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động cũng như đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song công tác GDQP&AN huyện Thanh Trì vẫn được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả.

Hoạt động của Hội đồng GDQP&AN được xây dựng kế hoạch, thực hiên đúng quy chế trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, khẳng định được vai trò, vị trí trong tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân được các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội thuộc huyện, Hội đồng GDQP&AN các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạp, chỉ đạo, tham gia tích cực, trách nhiệm; thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng.

Trong đó, công tác GDQP&AN được thực hiện qua các buổi phát thanh, truyền thanh của huyện; phối hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ QP&AN, về biển đảo, đảo Việt Nam, về an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; gắn giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tuyên truyền các văn bản pháp luật về QP&AN với các họat động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày truyền thống Dân quân tự vệ, Ngày giải phóng miền Nam… và lễ hội truyền thống của địa phương.

Công tác bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN cho các đối tượng được triển khai sâu rộng, chặt chẽ, đối tượng được mở rộng, phương pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo; các đối tượng sau bồi dưỡng đã chuyển biến tích cực về nhận thức đối với nhiệm vụ QP&AN. Trên cơ sở đó, từng cá nhân đã nâng cao nhận thức trách nhiệm và vận dụng vào từng cương vị công tác của mình, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, chủ doanh nghiệp…

Năm 2022, Hội đồng GDQP&AN huyện Thanh Trì đề ra phương hướng và 9 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có các nhiệm vụ như: Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân, trọng tâm là giáo dục đường lối quốc phòng, quân sự và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên quán triệt các văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác có liên quan đến công tác GDQP&AN cho cán bộ, công chức, đảng viên. Tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng đã đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng GDQP&AN của huyện đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị trong năm 2022, Hội đồng GDQP&AN huyện cần tiếp tục đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả toàn diện trong công tác GDQP&AN trên địa bàn huyện.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì đã biểu dương 7 tập thể và 6 cá nhân được tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác GDQP&AN năm 2021.