Huyện Thanh Trì tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/3, HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, tiến hành kỳ họp thứ 19 nhằm tổng kết tổ chức, hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp.

 Toàn cảnh Hội nghị 
Theo lãnh đạo huyện Thanh Trì, giai đoạn 2016 - 2021, kinh tế huyện phát triển ổn định, tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất bình quân tăng 10,2%/năm, cơ cấu chuyển dịch theo đúng hướng, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng thu hàng năm đạt 16,6%. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 2 năm, là đơn vị thứ 3 của TP Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn đổi mới rõ nét, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng (tăng 28 triệu đồng so với năm 2015)…
Quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chế độ hỗ trợ người dân do ảnh hưởng của dịch đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng…
Trong công tác tổ chức điều hành kỳ họp của HĐND, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 18 kỳ họp; ban hành 108 Nghị quyết và các báo cáo chuyên đề. Các Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính khả thi và đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.
Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 26 cuộc giám sát chuyên đề. Các Ban HĐND huyện tổ chức 14 cuộc khảo sát, giám sát. Ban Kinh tế - xã hội tổ chức khảo sát, giám sát 37 cuộc; Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức khảo sát, giám sát 34 cuộc.
Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện 8 cuộc khảo sát, giám sát tiến độ trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 4 phiên giải trình, qua đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục. Trên cơ sở tổ chức thành công các phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức tốt 49 phiên giải trình tại cơ sở về thực hiện Đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng..., góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Thanh Trì.
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành kiện toàn chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX với ông Triệu Đình Hiệp, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị; Thông qua 4 Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trên địa bàn huyện; điều chỉnh nội dung về nhiệm vụ và giải pháp trong Đề án Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phát triển ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021; Kiện toàn chức danh Ủy viên UBND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2016…
Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Thanh Trì tiếp tục đổi mới, nâng cao vị trí, chức năng là cơ quan của HĐND huyện. Thường xuyên tập huấn, trao đổi học tập kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả động của Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồng thời, tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban HĐND; đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, phiên giải trình theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 26 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.