Huyện Thường Tín đạt kết quả nổi bật sau một nhiệm kỳ HĐND

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Thường Tín đã phát huy tốt vai trò trong hoạt động với nhiều Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội được ban hành sát, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định tình hình, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Làm tốt trách nhiệm người đại biểu
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng, trong nhiệm kỳ qua, đại biểu HĐND huyện đã tích cực hoạt động, thể hiện trách nhiệm người đại biểu HĐND. Các đại biểu nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gần gũi quần chúng Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND tại các kỳ họp. Đồng thời tích cực tham gia giám sát và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để HĐND xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.
HĐND huyện đổi mới công tác giám sát qua việc tổ chức phiên giải trình
 Nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND huyện Thường Tín đã tổ chức thành công 18 kỳ họp. Hoạt động kỳ họp của HĐND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới, theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Thực hiện các quy định mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài việc tham gia các kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai để cử tri biết, đến dự. Đối tượng, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri được mở rộng. Phương thức tiếp xúc cử tri của đại biểu ngày càng đa dạng, đổi mới, dân chủ, cởi mở theo hướng đối thoại thẳng thắn, đi vào những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương.
Thông qua các cuộc tiếp xúc, các đại biểu đã tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND, UBND các cấp và các cơ quan chức năng trong huyện. Các ý kiến được trả lời giải quyết trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri, một số ý kiến được các tổ đại biêu HĐND huyện chuyển đến các cơ quan chức năng và TP để kiến nghị. Qua đó, những ý kiến của cử tri đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết.
 Quyết định các vấn đề quan trọng
 Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuấn Huy khẳng định, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho Nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã ban hành với 158 Nghị quyết, HĐND cấp xã đã ban hành 1.882 Nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND đề ra đều đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện ủy và được UBND huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tích cực, đặc biệt là Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được ban hành đã thúc đẩy khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết HĐND huyện khoá XIX, kinh tế của huyện tiếp tục ổn định, đạt và vượt mục tiêu đề ra; tăng trưởng được duy trì ở mức khá.
 Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đều tăng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; dịch vụ và thương mại; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng chiếm 57% (năm 2016 chiếm 56,8%), thương mại - dịch vụ chiếm 38,6% (năm 2016 chiếm 35,7%), nông nghiệp chiếm 4,4% (năm 2016 chiếm 7,5%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm, vượt 1,5 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII đề ra.
 Cử tri huyện Thường Tín kiến nghị ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện
  Cũng từ hiệu quả của những nghị quyết mà trong giai đoạn 2016 - 2020, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo phân cấp quản lý thực hiện 3.078,62 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch TP giao, tốc độ tăng thu bình quân 5,8%/năm. Thu ngân sách địa phương thực hiện 8.365,75 tỷ đồng, đạt 134,4% so với kế hoạch TP giao. Sau 5 năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với sự hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động nguồn lực của doanh nghiệp, sự đóng góp ủng hộ của Nhân dân, Chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả.
 Tăng cường công tác giám sát
Phát huy vai trò là cơ quan đại biểu của Nhân dân, làm “cầu nối” giữa Đảng với dân, HĐND huyện đã tăng cường tổ chức các cuộc giám sát, tập trung vào các vấn đề của địa phương, các lĩnh vực búc xúc, được cử tri và Nhân dân quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, xây dựng NTM; việc thu, chi ngân sách tại các trường học; việc chấp hành các qui định của pháp luật về thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện kiến nghị sau kết luận thanh tra… tại một số đơn vị, địa phương.
Hình thức giám sát đa dạng như giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp, giám sát bằng hình thức chất vấn, giải trình tại các phiên họp; tích cực tham gia, phối hợp giám sát tại địa phương. HĐND huyện đã lựa chọn những nội dung quan trọng cần tập trung giám sát…. Do vậy, các cuộc giám sát đều có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và trúng vào những vấn đề bức xúc của thực tiễn, được cử tri quan tâm. Các kết luận giám sát có chất lượng hơn, không những đánh giá đúng thực trạng kết quả đạt được mà còn chỉ ra những khó khăn và đề xuất những giải pháp cần khắc phục.
Nhờ chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động nên nhiệm kỳ vừa qua, HĐND huyện đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, góp phần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Qua đó, đã củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, xứng đáng là cầu nối giữa dân với Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.