Huyện Ứng Hòa hoàn thành 103/144 dự án trọng điểm

Công Tâm
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 16/12, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách huyện năm 2020, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại kỳ họp
 Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng cho biết, năm 2020 tổng giá trị sản xuất của huyện là 12.282 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,72%. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ, trong đó nông nghiệp 36,6%, công nghiệp xây dựng 28,3%, thương mại dịch vụ 25,2%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 47 triệu đồng/người/năm.
 Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 6,55% (năm 2016) xuống còn dưới 1% (năm 2020). Cụ thể, toàn huyện đã thực hiện giảm được 3.749 hộ nghèo, bình quân hàng năm giảm 1,38%. Cùng với đó, đã xây, sửa chữa xong 1.099 nhà ở cho người có công và người nghèo với tổng nguồn kinh phí 68,731 tỷ đồng. 100% hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ tiền điện với kinh phí 5,3 tỷ đồng và 100% hộ nghèo được hỗ trợ lắp đặt đầu kỹ thuật số, cáp truyền hình. Đến nay, 34% dân số trên địa bàn được cung cấp nước sạch, 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh.
Đồng thời, huyện có 103/144 dự án trọng điểm với tổng mức đầu 2.740,122 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng hiệu quả; đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới 28/28 xã và đang lập quy hoạch chi tiết trung tâm các xã và điểm dân cư. Năm 2020 toàn huyện đã có thêm 24 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn là 74/90 trường, đạt 82,2%. 
 Theo kế hoạch đề ra tại Kỳ họp, năm 2021, huyện phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo phân cấp đạt 407,04 tỷ đồng; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; phấn đấu đến năm 2025 giảm 3/4 hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trong ngày đạt 100%...