Huyện ủy Chương Mỹ tổng kết công tác xây dựng Đảng

Hoàng Tình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 8/1, Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 Lãnh đạo Huyện uỷ Chương Mỹ khen thưởng cho các cá nhân, tập thể.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng được quan tâm triển khai có hiệu quả; chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, có chất lượng chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Toàn Đảng bộ huyện hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng với 10.797 đảng viên. Trong năm, Huyện Chương Mỹ đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập huyện, 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện.
Toàn huyện có 46/56 tổ chức cơ sở Đảng kết nạp được 283/250 đảng viên, chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng cao. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018, toàn đảng bộ huyện có 10 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 17,8 %. 42 Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 75 %. 4 Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 7,1 %; không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ có 12,5% Đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67,3% Đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ
Điểm sáng trong công tác đánh giá cán bộ năm 2018 là Huyện Chương Mỹ đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc hệ thống chính trị huyện.
Tại hội nghị, Huyện ủy Chương Mỹ đã triển khai kế hoạch số 132, ngày 17/12/2018 của Huyện ủy Chương Mỹ về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư huyện Chương Mỹ theo Đề án số 06, ngày 24/9/2013 của Ban thường vụ Thành ủy.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cấp ủy Đảng trong huyện tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiến hành rà soát các thôn, tổ dân phố và thực hiện tốt việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo kế hoạch; phát huy vai trò của đảng viên, tổ chức Đảng trong phát triển kinh tế địa phương...