Huyện ủy Chương Mỹ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09

Hoàng Tình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện Chương Mỹ đã được khen thưởng, trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Chiều 27/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn từ nay tới năm 2020” trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp, các tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện được quan tâm xây dựng và ngày càng phát triển. Từ năm 2012 đến nay, huyện Chương Mỹ đã thành lập 46 tổ chức đảng, kết nạp 78 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Toàn Đảng bộ huyện hiện có 49 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với tổng số 360 đảng viên, mô hình tổ chức được phân ra 2 loại hình gồm 35 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn và 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện.
Cùng đó từ năm 2012 tới nay, toàn huyện đã thành lập 46 tổ chức công đoàn và kết nạp mới 3.549 công đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, thành lập 2 tổ chức đoàn thanh niên và kết nạp mới hàng trăm đoàn viên thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Từ khi quán triệt, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội tới các cấp ủy đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động, nhận thức của cấp ủy Đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được nâng lên rõ rệt; cấp ủy Đảng và đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động thấy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp.
Doanh nghiệp và người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái, nhiệt tình trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp mình. Người lao động nhờ có tổ chức đảng, đoàn thể mà gắn bó với doanh nghiệp; các doanh nghiệp thông qua tổ chức Đảng, các đoàn thể để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động, từ đó điều chỉnh cho phù hợp.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.