[Infographic] 20 ngày qua Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới Covid-19

Như Hương
Chia sẻ