[Infographic] 8 loại vaccine phòng Covid-19 được phê duyệt có điều kiện tại Việt Nam

Ngọc Minh
Chia sẻ Zalo