[Infographic] Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo TTXVN
Chia sẻ