[Infographic] Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ