[Infographic] Quá trình công tác Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc

Mỹ Hoa - Hà Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc vừa được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.