[Infographic] Tiểu sử đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII

Mỹ Hoa
Chia sẻ Zalo