[Infographics] Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn 2016 - 2021

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ