Kế hoạch điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017 - 2020

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chương trình số 161/CTr-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ giai đoạn 2017 - 2020 của TP.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, phân công các sở, ngành của TP Hà Nội triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết; định kỳ theo dõi, đánh giá kết quả đạt được, góp phần thúc đấy và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ. Thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ giữa các Sở ngành, đơn vị của Hà Nội với các tỉnh, TP trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ trên cơ sở thực chất, hiệu quả. Chủ động báo cáo xin ý kiến cấp trên khi có khó khăn, vướng mắc.

Các sở, ban ngành được UBND TP Hà Nội giao phối hợp với các tỉnh, TP trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ triển khai các dự án, đề án trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại; du lịch; nông nghiệp; văn hóa - xã hội; giao thông vận tải; giáo dục đào tạo; y tế; xây dựng; tài chính và lĩnh vực quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất (nếu có) theo yêu câu và định kỳ hàng năm trước ngày 10/12, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình, các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan chủ động báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 27/12/2016, tại TP Hà Nội, lãnh đạo UBND 7 tỉnh, TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đã ký kết thông qua Kế hoạch điều phối phát triển Vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2017 - 2020.

Độc giả có thể theo dõi cụ thể Kế hoạch trên TẠI ĐÂY