DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hoài Đức

12-03-2015 16:04
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hoài Đức kèm theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015, tỷ lệ 1/10.000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện.
Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Hoài Đức là 8.246,77ha, trong đó, đất nông nghiệp 4.108,06ha (1.550,02 ha đất trồng lúa, 923,44ha đất trồng cây hàng năm còn lại, 494,61ha đất trồng cây lâu năm, 105,14ha đất nuôi trồng thủy sản, 34,85ha đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp 4.109,04ha; đất chưa sử dụng 29,67ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2015 của huyện như sau: Đất nông nghiệp 68,37ha (đất trồng lúa 65,47ha, đất trồng cây hàng năm còn lại 2,9ha. Còn kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, đối với đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 136,92ha (đất trồng lúa 105,67ha, đất trồng cây hàng năm còn lại 25,29ha, đất nuôi trồng thủy sản 5,96ha).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP yêu cầu UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thì huyện Hoài Đức đã được UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngày 31/5/2015.

Cùng với đó, tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt. Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
TAG: