Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, năm có rất nhiều sự kiện lớn của đất nước, dân tộc.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, năm có rất nhiều sự kiện lớn của đất nước, dân tộc.

Mục đích của các hoạt động kỷ niệm là nhằm bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010), lễ Mít tinh trọng thể cấp Quốc gia sẽ được tổ chức ngày 2/2/2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng tổ chức mít tinh trọng thể để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, biểu dương những người có công, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; đồng thời sẽ tổ chức các cuộc tuyên truyền hành hương về cội nguồn, thăm lại các di tích, căn cứ cách mạng của Trung ương, của Đảng bộ địa phương trong hai cuộc kháng chiến. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ như liên hoan hợp xướng, Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Những bài ca dâng Đảng" cũng được tổ chức trong tháng 1/2010.
 

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của dân tộc, như:

* 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010);
* Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 (mùng 10 tháng 3 âm lịch);
* 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010);
*120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010);
* 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam" (1990-2010);
* 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010);
* 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2010);
* 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).

Theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010). Lễ Mít tinh trọng thể cấp quốc gia sẽ diễn ra ngày 29/4/2010 tại TP. Hà Nội. Cùng ngày, tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Chương trình biểu diễn sử thi nghệ thuật, mừng đất nước thống nhất, mừng Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi. Từ ngày 30/4-1/5/2010, Lễ hội thống nhất non sông sẽ được tổ chức tại cầu Hiền lương (Quảng Trị).

Cầu truyền hình trực tiếp Chương trình hành trình theo chân Bác kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010) sẽ do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào đúng ngày 19/5/2010.

Cũng trong tháng 5/2010, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; bên cạnh đó, Lễ hội Làng Sen và Liên hoan tiếng hát Làng sen sẽ diễn ra từ ngày 18-20/5/2010 tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, Nghệ An....

Ngoài ra, năm 2010 cũng là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm ngày sinh của các lãnh tụ Đảng trong nước và quốc tế; phong trào cách mạng và truyền thống ngành như: 95 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2010); 140 năm ngày sinh V.I Lê nin (22/4/1870 - 22/4/2010); 80 năm Xô viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2010); 70 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2010); 65 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2010) và 5 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2010)...

Bởi vậy, việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 phải đảm bảo nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước; đề cao nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống con người Việt Nam; giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

Các tỉnh, thành phố, Bộ, Ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức và hướng dẫn, khuyến khích các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và đối tượng chính sách.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 2 năm 2009 – 2010, do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban (Quyết định số 2020/QĐ –TTg ngày 2/12/2009).