DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Các thành phố không được thành lập Sở An toàn thực phẩm

Đạt Lê
24-10-2016 20:29
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xử lý sớm các kiến nghị, tạo điều kiện tối đa để Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo đảm ATTP.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng mô hình và kéo dài thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định 38/2015/QĐ-TTg ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các quận huyện, xã phường của Thành phố.

Về việc thành lập Sở ATTP, không thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc UBND TP. Thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý ATTP thuộc UBND TP nêu tại Thông báo 215/TB-VPCP ngày 3/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.