Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội từ ngày 28/7-2/8/2019

D. Tùng - Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khẩn trương ứng phó với cơn bão số 3; Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ; 6 tháng đầu năm 2019, phê duyệt 107 trường hợp tinh giản biên chế... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/7-2/8/2019.rnrn

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/7-2/8/2019.
Khẩn trương ứng phó với cơn bão số 3
Ngày 01/8/2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND chỉ đạo Giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình cơ sở, chỉ đạo ứng phó kịp thời với cơn bão số 3. Tổ chức thường trực 24/24 giờ; kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình xây dựng (đặc biệt các công trình đang thi công), hồ đập, công trình thủy lợi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ, 5 không”, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
 Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, hồ, đập, công trình thủy lợi, các công trình xây dựng, các khu nhà ở, kịp thời phát hiện, xử lý ngay những hư hỏng, sự cố, đảm bảo an toàn công trình; tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp tiêu úng bảo vệ phục hồi sản xuất. Tổ chức sơ tán nhân dân ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp có khả năng ngập úng, vùng có nguy cơ sạt lở đất, các khu vực nhà xuống cấp, nguy hiểm đến nơi an toàn, thường xuyên thông tin, cảnh báo nguy hiểm, tránh đuối nước, điện giật; bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân; dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai xảy ra. Các huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức (vùng thường xuyên bị ảnh hưởng lũ rừng ngang) tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó lũ rừng ngang, rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, dễ có nguy cơ sự cố, nhất là đê điều, công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; kịp thời bảo vệ, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất sau bão, mưa, lũ.
Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình cơ sở, chỉ đạo phòng chống bão số 3 theo quy định, phản ảnh kịp thời tình hình về UBND thành phố. Các Công ty thủy lợi kiểm tra, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, hồ đập. Thực hiện tiêu kiệt nước đệm, khoanh vùng, vận hành các công trình tiêu, bảo vệ lúa mùa, sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ tiêu khu vực nội thành khi có yêu cầu. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đảm bảo an toàn về điện, kịp thời khắc phục sự cố, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập, cảnh báo nhân dân phòng chống điện giật…
Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ
Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 31/7/2019, chỉ đạo triển khai kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn thể đội ngũ CB, CC, VC, người lao động đối với Đề án Văn hóa công vụ. Nội dung trọng tâm như sau: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho CB, CC, VC, người lao động về văn hóa công vụ; tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ (quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và nơi công cộng; các nội dung thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa); nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện văn hóa công vụ; phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ; tăng cường kiểm tra, xem xét xử lý các trường hợp vi phạm.
6 tháng đầu năm 2019, phê duyệt 107 trường hợp tinh giản biên chế
Báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tại văn bản số 3298/UBND-NC ngày 2/8/2019, 6 tháng đầu năm 2019, UBND Thành phố đã phê duyệt danh sách đối với 107 người thực hiện chế độ tinh giản biên chế, (nghỉ hưu trước tuổi: 100 người, thôi việc ngay: 7 người), với tổng kinh phí là 16.006.227.000 đồng (trong đó nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2019 của ngân sách Thành phố là 12.593.072.000 đồng. Nguồn thu dự toán ngân sách đã giao tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 7/12/2018 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của thành phố Hà Nội và nguồn từ 2% kinh phí công đoàn, các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị là 3.413.155.000 đồng).
Rút gọn thời gian giải quyết các TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố từ 01-18 ngày.
Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg, ngày 18/10/2018, của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 về việc phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định thời gian thực hiện các TTHC được rút ngắn từ 01-18 ngày, cụ thể như sau:
(1) Giải quyết đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (Thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ): 4,5 ngày. (2) Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ), hưởng trợ cấp tuất/mai táng phí: 13 ngày. (3) Đăng ký khai tử, hưởng trợ cấp tuất/mai táng phí: 10 ngày. (4) Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ), hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần (nếu có) đối với người có công với cách mạng từ trần (bao gồm thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng): 21 ngày. (5) Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ), hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng): 7 ngày. (6) Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng): 4,5 ngày. (7) Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ), hưởng mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg: 28 ngày. (9) Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ), hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh: 22 ngày. (10) Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh: 19,5 ngày. (11) Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ), hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Cam-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc: 24 ngày. (12) Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và (13) Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc: 21,5 ngày. (14) Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (thay đổi chủ hộ trong trường hợp người chết là chủ hộ), hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: 22 ngày. (15) Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: 19,5 ngày.
UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền phối hợp chặt chẽ theo lĩnh vực theo dõi, giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ quá hạn phải có văn bản xin lỗi công dân, nêu rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả, gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã.
Xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chậm quyết toán
Để đảm bảo việc triển khai các thủ tục đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư XDCB, tại văn bản số 3196/UBND-ĐT ngày 29/7/2019, UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:
- Về công tác giao chủ đầu tư, mô hình quản lý dự án: rà soát, kiện toàn Ban quản lý dự án đảm bảo đủ điều kiện, năng lực thực hiện dự án theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành. Thực hiện việc giao chủ đầu tư dự án theo đúng quy định. Tổ chức quản lý dự án theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Xây dựng. Chấm dứt tình trạng thành lập Ban quản lý dự án sử dụng cán bộ của các phòng, ban chuyên môn kiêm nhiệm để quản lý một hoặc một số dự án; giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện để có đủ năng lực quản lý dự án. Tăng cường bồi dưỡng năng lực của các cán bộ thuộc các Ban quản lý dự án xây dựng cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu về năng lực; đơn vị nào chưa đủ điều kiện về năng lực phải thuê đơn vị tư vấn.
- Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của Thành phố.
- Về công tác khảo sát thiết kế công trình, lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế - dự toán công trình: Lựa chọn các tổ chức tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát tuân thủ các quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định. Tăng cường rà soát chất lượng hồ sơ khảo sát thiết kế đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành, phù hợp với thực tế công trình nhằm hạn chế các điều chỉnh trong quá trình thi công và các sai sót về khối lượng; có biện pháp xử lý trách nhiệm các đơn vị đề xuất đầu tư, khảo sát, thiết kế… không phù hợp với thực tế. Thực hiện nghiêm việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án.
- Về việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp hóa; thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
- Về công tác quản lý chất lượng công trình: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình. Các loại vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình phải được kiểm tra chi tiết theo mã hiệu, mã số sản phẩm, hồ sơ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng, các kết quả thí nghiệm (nếu có) để tránh sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án và thực hiện nghiêm các quy định về báo cáo thông tin công trình, báo cáo hoàn thành giai đoạn thi công, hoàn thành công trình gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định; Các công trình chỉ được phép bàn giao đưa vào sử dụng khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi đưa vào sử dụng của chủ đầu tư và đáp ứng các yêu cầu về nghiệm thu, an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định.
- Về công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư: Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư. Chỉ đạo thực hiện tốt việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư trực tuyến, cập nhật các thông tin về dự án đầu tư trên hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định. Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trực thuộc.
- Về bố trí vốn thực hiện dự án: Thực hiện đúng quy định của Luật đầu tư công trong xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện dự án theo phân cấp. Đối với các đơn vị có nợ XDCB ngân sách cấp huyện (bao gồm cấp xã): Ba Vì, Chương Mỹ chủ động cân đối ngân sách cấp mình xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2019.
- Về công tác quyết toán: Kịp thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; hoàn thiện hồ sơ gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tới cơ quan thẩm tra đảm bảo chất lượng, thời hạn theo đúng quy định. Tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chậm quyết toán. Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán đứt điểm công nợ của các dự án sau khi được phê duyệt quyết toán (nếu có); chỉ đạo chủ đầu tư kịp thời lập hồ sơ thanh toán, thu hồi các khoản công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán; thực hiện tất toán tài khoản và đóng mã dự án theo quy định. Nghiên cứu xây dựng quy trình ISO trong công tác quyết toán; thực hiện giao nhận hồ sơ quyết toán đúng, đủ và lưu trữ hồ sơ quyết toán theo quy định; chỉ đạo đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn quận huyện.
Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố
UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 4132/QĐ-UBND, ngày 2/8/2019, về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019, cụ thể: hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn với mức 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, lễ, tết. Ngân sách Thành phố chi hỗ trợ cho cán bộ tham gia phòng chống dịch do cấp Thành phố huy động. Ngân sách các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cho hỗ trợ cho lực lượng phòng dịch do cấp huyện, xã huy động. Các chế độ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm khác thực hiện theo các Quyết định số 1844/QĐ-UBND, ngày 03/5/2012, và 4380/QĐ-UBND, ngày 25/8/2009, của UBND Thành phố về việc ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
Triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2019-2020
Ngày 31/7/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2019-2020, hướng tới mục tiêu tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020; phát triển chăn nuôi một số giống bò thịt cho năng suất, chất lượng, giá trị cao, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện năng lực cạnh tranh ngành hàng thịt bò trên thị trường; hình thành và phát triển các chuỗi khép kín, các chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò giống và bò thịt trên địa bàn Thành phố; hình thành các vùng sản xuất bò giống hướng thịt chất lượng cao tại các xã chăn nuôi trọng điểm thuộc các huyện, thị xã có tiềm năng như Ba Vì, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Sơn Tây. Phát triển 3 giống bò hướng thịt BBB giới tính đực; giống bò thịt chất lượng cao Wagyu và giống bò lai Charolais. Dự kiến, sản xuất được 5.100 con bê thương phẩm để cung cấp cho thị trường trên 3.000 tấn thịt bò chất lượng cao; gia tăng giá trị sản phẩm bê từ 10-20% so với các bê thông thường khác.
Tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT 
Ngày 01/8/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 28/5/2019, của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ đạo các cấp, ngành Thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
(1) Tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông: hoàn thiện và triển khai “Chương trình tổng thể đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trên cơ sở các nguyên tắc sau: đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn 2017-2020; tiến độ 38 công trình giao thông trong danh mục các công trình trọng điểm; ĐTXD các công trình giao thông kết nối chống ùn tắc giao thông, các công trình dân sinh bức xúc, các cầu yếu; Đầu tư khép kín các tuyến đường vành đai. Các công trình giao thông kết nối liên khu vực: đường tỉnh, đường huyện, đường liên huyện để ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với các huyện có lộ trình lên quận, nhằm đảm bảo chỉ tiêu diện tích đất dành cho giao thông. Đầu tư xây dựng các bến xe, bãi đỗ, trung tâm tiếp vận xe theo quy hoạch; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư bến xe, bãi đỗ xe theo quy hoạch để thực hiện lộ trình di chuyển các bến xe ra ngoài các quận nội thành nhằm đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.
(2) Phát triển, hoàn thành chỉ tiêu vận tải hành khách công cộng đến năm 2020 đạt 20% - 25%.
(3) Kiên quyết xử lý những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động quản lý giao thông vận tải và quản lý trật tự, ATGT. Gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Phát triển giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân theo lộ trình hợp lý. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành giao thông. Triển khai ứng dụng công nghệ Iparking trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, duy tu kịp thời hư hỏng, chống xuống cấp, đảm bảo êm thuận, ATGT; không để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng giao thông kém chất lượng. Tập trung đầu tư, hoàn thành hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, kết hợp với đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn Thành phố. Tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các vi phạm về hành lang ATGT đường thủy, lập bến bãi trái phép, các bến đò ngang, phà qua sông, phương tiện thủy chở khách trên sông, phương tiện thủy nội địa không phép tại các khu du lịch, phương tiện không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về ATGT đường thủy; các vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến sông khai thác vận tải thủy, các bến phà, bến đò ngang, đò dọc và các địa điểm du lịch trên sông, mặt hồ nước; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý.
(4) Tăng cường công tác quản lý phương tiện; phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải và người điều khiển phương tiện. Nâng cao hiệu quả việc áp dụng CNTT trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký xe để quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và có biện pháp quản lý chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông; công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trong kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đào tạo, sát hạch cấp GPLX, khám sức khỏe cho người học lái xe; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, đặc biệt các trường hợp xe quá khổ, quá tải…
Thanh tra toàn diện và xử lý vi phạm về quản lý dự án đầu tư quản lý đất đai trật tự xây dựng tại khu ven hồ Đồng Mô, thị xã Sơn Tây
Ngày 31/7/2019, UBND Thành phố ban hành văn bản số 3265/UBND-ĐT chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện thanh tra xử lý những vi phạm về quản lý dự án đầu tư quản lý đất đai trật tự xây dựng tại khu ven hồ Đồng Mô, thị xã Sơn Tây. Theo đó, để đảm bảo việc thanh tra, kết luận được toàn diện, thống nhất, đầy đủ, chính xác các vi phạm và đề xuất xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, liên quan, UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức thanh tra toàn diện về dự án đầu tư, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án đang triển khai khu vực ven hồ Đồng Mô (gồm 2 dự án thuê đất xây dựng nhà vườn sinh thái hồ Đồng Mô - G9 Resort tại khu Hủng Chuồng, xã Sơn Đông và dự án resort spa cây bồ đề); làm rõ các sai phạm, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất các biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm và xử lý kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 20/8/2019.
Tổ chức kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế cho học sinh tiểu học dưới 13 tuổi lần thứ 16
Nhằm khích lệ, thúc đẩy phong trào học tập nói chung và phong trào học Toán học và Khoa học của học sinh tiểu học đến từ các quốc gia nói riêng; tạo ra mạng lưới hợp tác trong phát triển dạy và học Toán học và Khoa học với các tổ chức giáo dục quốc tế; tăng cường mối quan hệ hữu nghị, giao lưu giữa các thế hệ trẻ, thày cô giáo môn Toán học và Khoa học giữa các nước, khích lệ sự hiểu biết và hợp tác quốc tế, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 2/8/2019 chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế dành cho học sinh tiểu học lần thứ 16 tại Việt Nam (IMSO 2019 - VietNam) với chủ đề Tư duy - Sáng tạo - Kỹ năng vượt trội. 35 quốc gia cùng nước chủ nhà Việt Nam tham dự kỳ thi, tổng số là 996 thí sinh dự thi cả 02 môn Toán học và Khoa học (bằng tiếng anh). Kỳ thi kéo dài từ ngày 26/11/2019 đến hết ngày 01/12/2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần