Khắc phục điểm yếu để nâng chỉ số cạnh tranh

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đồng tình việc TP đã có chuyển biến tích cực trong chỉ đạo điều hành và kết quả cụ thể ở lĩnh vực CCHC, tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cũng lưu ý phải rà soát lại phần mềm dùng chung chuyển giao cho các đơn vị; từng sở, ngành phải rà soát, tránh gây khó cho người dân.

Chiều 15/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Đồng tình việc TP đã có chuyển biến tích cực trong chỉ đạo điều hành và kết quả cụ thể ở lĩnh vực CCHC, tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cũng lưu ý phải rà soát lại phần mềm dùng chung chuyển giao cho các đơn vị; từng sở, ngành phải rà soát, tránh gây khó cho người dân. Ban Chỉ đạo và các đơn vị bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, tập trung chỉ đạo các nội dung có kết quả CCHC chưa cao, chậm tiến độ, khắc phục ngay những điểm yếu để tiếp tục nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giữ và nâng chỉ số về CCHC. Cùng với đó, rà soát TTHC, thay thế các văn bản hết hiệu lực, các nội dung liên thông, phương thức phối hợp trong tiếp công dân… Tiếp tục minh bạch thông tin và thời gian trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; Triển khai đề án "Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập". Nghiên cứu để triển khai tích hợp phần mềm quản lý công tác văn thư với phần mềm quản lý hồ sơ tại bộ phận "một cửa"…