DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khắc phục ô nhiễm làng nghề

01-01-2012 00:00
KTĐT - Theo Tổng cục Môi trường, trong Chương trình mục tiêu quốc gia cải thiện ô nhiễm môi trường, có 8 loại hình làng nghề gây ô nhiễm được xây dựng dự án thí điểm xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường.
Mức kinh phí dự kiến cho các dự án này 1.400 tỷ đồng. Trước mắt, Chương trình sẽ xây dựng các dự án thí điểm xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường cho 14 làng nghề tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên Huế…

TAG: