Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận cho cán bộ Lào

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thực hiện hiệp định hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã mở nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và các chuyên ngành công tác xây dựng Đảng dành cho cán bộ, quản lý trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước Lào.

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa XIV dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước Lào.

Khai giảng khóa học, giáo sư tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh quá trình xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào luôn quan tâm đến công tác cán bộ. Công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế đang được đẩy mạnh, đặt ra cho hai nước những thời cơ và thách thức lớn lao.

Bối cảnh hiện nay đòi hỏi hai Đảng phải có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng đòi hỏi mới do thực tiễn đặt ra.
 
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận cho cán bộ Lào - Ảnh 1
Quang cảnh Lễ khai giảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thực hiện hiệp định hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã mở nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và các chuyên ngành công tác xây dựng Đảng dành cho cán bộ, quản lý trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước Lào.

Giám đốc Học viện tin tưởng rằng sau thời gian học tập, nghiên cứu tại Việt Nam, các cán bộ của Đảng và Nhà nước Lào sẽ vận dụng những kiến thức được đào tạo, bồi dưỡng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước; tiếp tục là cầu nối góp phần củng cố, phát triển tình đoàn kết truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Trong năm tháng học, 20 cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được trang bị một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; một số vấn đề về thế giới hiện nay; các nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; khoa học lãnh đạo, quản lý./.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần