Khai giảng lớp cán bộ nguồn Tuyên giáo

Chia sẻ

KTĐT - Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn tuyên giáo TP giai đoạn 2011 - 2015.

Đây là lớp thứ hai (sau lớp cán bộ nguồn kiểm tra) thuộc chương trình đào tạo cán bộ nguồn giai đoạn 2011 - 2015 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu về công tác cán bộ của Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội, cũng là lớp đào tạo cán bộ nguồn tuyên giáo thứ hai của TP kể từ năm 1999 đến nay. Lớp cán bộ nguồn tuyên giáo gồm 99 học viên trẻ đã tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học công lập hệ chính quy (trong đó có nhiều học viên có trình độ thạc sĩ). Trong 18 tháng học tập trung, các học viên sẽ nghiên cứu chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính và chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ thi tốt nghiệp kết hợp với xét tuyển công chức.