Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Hà Nội lần thứ X

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/4, Đoàn Luật sư Hà Nội đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và khoảng 400 luật sư (đại diện cho 4.549 luật sư thành viên).

Đoàn Luật sư Hà Nội khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) 

Báo cáo tại Đại hội, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội Nguyễn Văn Chiến cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Luật sư Hà Nội luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thành uỷ, UBND, Sở Tư pháp và các cơ quan ban ngành TP Hà Nội. Đoàn Luật sư Hà Nội có bề dày thành tích trong tổ chức và hoạt động, đội ngũ luật sư đã đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và trên cả nước.

Đạt được những thành tích đó là xuyên suốt quá trình hoạt động, Đoàn Luật sư Hà Nội nói chung và từng cá nhân luật sư nói riêng luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; luôn thể hiện tính năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tự chủ nâng cao trình độ chuyên môn của từng luật sư, từ đó xây dựng uy tín với Nhân dân và xã hội.

Sự phối hợp giữa Ban Chủ nhiệm với Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể khác trong Đoàn được thực hiện có hiệu quả. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn vận động, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp luật sư, để các luật sư thành viên luôn ổn định tư tưởng chính trị, chuyên sâu về nghiệp vụ và tuân thủ, giữ gìn Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp khi hành nghề.

Quang cảnh Đại hội 

Trong nhiệm kỳ IX (2013 – 2020), theo thống kê chưa đầy đủ, Đoàn Luật sư Hà Nội thực hiện được hơn 120.000 dịch vụ pháp lý; tham gia đầy đủ, kịp thời 100% vụ án chỉ định theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng với trách nhiệm cao.

Bên cạnh những thuận lợi, thành công đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, vẫn còn có một số khó khăn. Do số lượng luật sư tăng nhanh, đầu nhiệm kỳ (tháng 11/2013) là 2.141 luật sư, đến cuối nhiệm kỳ là 4.121 luật sư; trong khi các luật sư lại hoạt động hầu hết ở các tổ chức hành nghề luật sư (1.301 tổ chức hành nghề luật sư) nên sự quản lý luật sư gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều luật sư bị khiếu nại, tố cáo (có căn cứ và không có căn cứ), có trường hợp bị xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên, có trường hợp đến mức xóa tên khỏi danh sách thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội...

Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Hà Nội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) 

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Hà Nội. Trên cơ sở đó, nắm bắt và giải quyết kịp thời những phát sinh làm cầu nối giữa Ban Chủ nhiệm với các tổ chức hành nghề và luật sư thành viên; bảo đảm sự quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động hành nghề của luật sư, đồng thời bảo vệ kịp thời quyền hành nghề hợp pháp của luật sư. Phát huy vai trò của Đoàn Luật sư trong việc góp phần tham mưu cho UBND TP Hà Nội để giải quyết tốt về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của luật sư.

Ngoài ra, nâng cao vai trò hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Hà Nội đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng hành nghề cho luật sư và người tập sự hành nghề luật sư; cần xây dựng chương trình phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn của đông đảo luật sư. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ X Đoàn Luật sư Hà Nội trên tất cả các mặt công tác và hoạt động của Đoàn Luật sư và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Hà Nội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được tổ chức trong 2 ngày 10 – 11/4. Nhiệm vụ của Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IX và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ X; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ IX; Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Khen thưởng kỷ luật nhiệm kỳ IX. Cùng đó, thông qua Báo cáo tài chính nhiệm kỳ IX; Bầu Ban Chủ nhiệm, bầu Chủ nhiệm, bầu Hội đồng Khen thưởng kỷ luật nhiệm kỳ X; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III (gồm 111 đại biểu chính thức và 15 đại biểu dự khuyết).