DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XV

Nhóm PV
03-12-2019 07:57
Kinhtedothi - Sáng 3/12, HĐND TP Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 11 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Dự kỳ họp có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương…
 Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ, kỳ họp HĐND Thành phố lần thứ 11 này có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là: HĐND Thành phố đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp này; căn cứ vào các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của Thành phố, HĐND Thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo và 06 nghị quyết thường kỳ; 06 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề. Đây là những chuyên đề rất quan trọng cho quá trình điều hành của các cấp chính quyền và đáp ứng yêu cầu của cử tri như: kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc Thành phố Hà Nội trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội; một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề Thành phố Hà Nội; một số mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố...

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo hướng Nghị quyết phải sát thực tiễn; trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, HĐND-UBND-UBMTTQ Thành phố; các ban HĐND, các cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ, ngay từ đầu để thống nhất nội dung, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; đồng thời có nội dung HĐND đi giám sát trực tiếp hoặc khảo sát trước kỳ trình HĐND và chủ động báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ và Thành ủy theo quy chế làm việc; MTTQ đã tiến hành tổ chức phản biện 04 nội dung kỳ họp - đây là kỳ họp số lượng các chuyên đề MTTQ tổ chức phản biện nhiều nhất từ trước đến nay. Các ý kiến phản biện của MTTQ là cơ sở giúp HĐND thảo luận và quyết định bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới quy trình thông qua nghị quyết nhưng vẫn đảm bảo các quy định của Luật và giúp Đại biểu tiếp cận được các nội dung một cách khoa học, đó là: gom các nhóm vấn đề có nội dung, tính chất liên quan để thảo luân, thông qua nghị quyết. Đồng thời gợi ý thảo luận tại Tổ những nội dung các Ban sau khi thẩm tra thấy cần phải tập trung để có sự đồng thuận cao; đồng thời yêu cầu các ngành của UBND TP giải trình bằng văn bản các nội dung Đại biểu có ý kiến để gửi Đại biểu nghiên cứu.

  Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp.

HĐND Thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố đã gửi phiếu xin ý kiến đến các Đại biểu về nội dung chất vấn, tổng hợp qua các kiến nghị của cử tri và trực tiếp giám sát, làm việc với các cơ quan liên quan trước khi quyết định nội dung chất vấn.

Tại kỳ họp này, HĐND sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến với 03 nhóm vấn đề: (1) tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn Thành phố; (2) việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn Thành phố hiện nay; (3) công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn Thành phố. Đây là những vấn đề trong nhiệm kỳ này HĐND chưa chất vấn sâu thành chuyên đề, đồng thời cũng là những vấn đề cử tri quan tâm, nêu ý kiến qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND Thành phố thông qua kỳ họp là yêu cầu HĐND đặt ra đồng thời cũng là là mong muốn của Đại biểu HĐND và cử tri. Trong quá trình đổi mới, để đạt được yêu cầu của Đại biểu và cử tri, Thường trực HĐND Thành phố rất mong sự cộng tác, góp ý và thực hiện nghiêm túc của các vị Đại biểu HĐND Thành phố. Thường trực HĐND đã chia Tổ thảo luận, dành thời gian thích đáng để nhiều đại biểu được tham gia thể hiện chính kiến của mình xung quanh những vấn đề lớn, quan trọng của Thủ đô. Tại kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp khuyến khích các đại biểu tranh luận, thảo luận thấu đáo các nội dung trước khi HĐND quyết định.

Chủ tịch HĐND đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng niềm tin của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND Thành phố tiếp tục có những đổi mới

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, kỳ họp thứ 11 của HĐND Thành phố lần này với trọng tâm là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019.

Trên cơ sở đó quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố đã đề ra.

Đồng thời quyết nghị ban hành các nghị quyết quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố. Vì vậy, đây là một Kỳ họp có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố, quyết định đến khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra của Thành ủy và HĐND Thành phố.

Bí thư Thành ủy cho biết, để kỳ họp quan trọng này được tổ chức thành công, trong thời gian vừa qua, Ban cán sự đảng UBND Thành phố và Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chủ động, tích cực, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp theo đúng quy định.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành nhiều thời gian và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã dành một kỳ họp chuyên đề để xem xét, đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc và trách nhiệm các nội dung liên quan đến Kỳ họp.

Qua thảo luận, Thành ủy thấy rằng trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2019, nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, sự chia sẻ và hợp tác của các tỉnh, thành phố trong cả nước, sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô và toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của HĐND, UBND các cấp; Thành phố đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá và đạt cao hơn năm trước, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài đạt kết quả nổi bật; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn có chuyển biến tích cực; chương trình xây dựng nông thôn mới và đời sống của nông dân tiếp tục đạt những kết quả ấn tượng; sự nghiệp văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, lao động - việc làm, an sinh xã hội... tiếp tục được đảm bảo và có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được triển khai quyết liệt; cải cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.

“Thay mặt Thành ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao các cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về những kết quả tích cực và có ý nghĩa nêu trên của Thành phố trong năm 2019”, Bí thư Thành ủy bày tỏ.

 Toàn cảnh phiên họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy cũng đã thẳng thắn, cầu thị, không né tránh chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2019. Những nội dung này cũng đã được tiếp thu và nêu đầy đủ trong các báo cáo của UBND Thành phố và các báo cáo thẩm tra của HĐND trình tại Kỳ họp này.

Trong điều kiện thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn 1 năm, lại thêm những biến động khó lường của kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có thể tác động đến nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu của nước ta; nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong năm 2020 là rất nặng nề và đầy thách thức, do đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố quan tâm một số nội dung sau:

Một là, cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới. Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, ý kiến, nguyện vọng của cử tri và dự báo tình hình trong thời gian tới, cần xem xét và quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công trong năm 2020.

Hai là, để các Nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, HĐND Thành phố cần thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý. Chú ý đến các cơ chế, chính sách có tính đột phá góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Ba là, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sáchcần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, cần tích cực phối hợp với UBND Thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Bộ Chính trị thông qua để thực hiện mô hình chính quyền đô thị của Thành phố.

Bốn là, đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp

Năm là, trong năm 2020, HĐND Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình để đảm bảo các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính - ngân sách, đầu tư... được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề dân sinh, nhất là các vấn đề dân sinh bức xúc; từ đó nâng cao hơn nữa cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng xa trung tâm, vùng nông thôn; đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, chúng ta sắp bước sang năm 2020, một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và đặc biệt là cùng cả nước tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND Thành phố tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớnhơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, đi sâu nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp khả thi, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng các sự kiện chính trị, văn hóa, lịch sử quan trọng của đất nước và Thành phố trong năm 2020.

Kinh tế - xã hội Hà Nội đạt được kết quả toàn diện

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019 tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XV, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, KT-XH năm 2019 của TP đạt được kết quả toàn diện.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, năm 2019, GRDP tăng 7,46% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra; xuất khẩu tiếp tục tăng cao (25,8%); thu ngân sách được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ; đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước, cao nhất kể từ 30 năm mở cửa và hội nhập; doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng (11%) và vốn đăng ký (30%).

 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Bên cạnh đó, quản lý đô thị được đẩy mạnh; công tác chiếu sáng, chỉnh trang đường phố tiếp tục được đổi mới; cung cấp nước sạch, thoát nước và vệ sinh môi trường được duy trì; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản; trồng mới và chăm sóc cây xanh tiếp tục được đẩy mạnh; tỷ lệ huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng cao so với đầu nhiệm kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo; dịch bệnh trên người được kiểm soát tốt; giảm nghèo vượt kế hoạch. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm.

Sự nghiệp văn hoá, giáo dục tiếp tục phát triển; các lễ hội được quản lý tốt; đã tổ chức và phối họp với T.Ư tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng các huyện thành quận được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, tuyển dụng, đào tạo công chức, viên chức.

Quốc phòng được củng cố; diễn tập phòng thủ diễn ra an toàn tuyệt đối; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng và phát triển toàn diện; hợp tác với các tỉnh, TP trong cả nước được quan tâm đẩy mạnh, khẳng định rõ nét vị thế của Thủ đô. Có 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch (GRDP/người; vốn đầu tư xã hội; xuất khẩu; BHXH tự nguyện; giảm nghèo; tỷ lệ thất nghiệp thành thị; nước sạch nông thôn). Với kết quả trên, TP vinh dự năm thứ 4 liên tiếp được nhận Cờ thi đua Chính phủ và nhiều danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng (1 Huân chương Độc lập, 31 Huân chương Lao động...).

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 136 triệu đồng. 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, trong năm 2020, Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 136 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đổi mới đồng bộ GD&ĐT, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và đô thị; xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thủ đô trước bạn bè quốc tế. Tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội và động lực mới cho phát triển. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân cho biết, các ban cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND TP trong đánh giá tình hình phát triển kinh tế năm 2019. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi, kinh tế Việt Nam và Hà Nội đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chính quyền TP đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy. Cùng đó, UBND TP đã có các giải pháp điều hành quyết liệt cùng với tinh thần phấn đấu, nỗ lực của hệ thống chính quyền các cấp, cộng đồng DN và Nhân dân Thủ đô, kinh tế Hà Nội năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng giữ đà tăng trường khá và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát của năm mà HĐND TP đã quyết nghị…

Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tiếp tục cập nhật đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 đã được thông qua ngày 11/11/2019. Đồng thời, UBND TP chỉ đạo tập trung ngay từ những tháng đầu năm của năm 2020 thực hiện có hiệu quả, linh hoạt các giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, đặc biệt là các chỉ tiêu còn thấp trong kỳ kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của TP.

Đổi mới và nâng cao chất lượng trong tổ chức các kỳ họp HĐND

Thay mặt Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội đánh giá kết quả hoạt động của HĐND TP năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo Phó Chủ tịch HĐND TP, kết quả nổi bật là HĐND các cấp đã đổi mới và nâng cao chất lượng trong tổ chức các kỳ họp HĐND, kịp thời ban hành các nghị quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của Thủ đô. Đáng chú ý, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện chủ đề năm 2019 của TP về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Thường trực HĐND TP đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND. Đến hết tháng 11/2019, có 248/273 nội dung công việc (đạt 90,8% kế hoạch) hoàn thành cơ bản đúng thời gian, tiến độ, chất lượng. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của T.Ư, của Thành ủy, Thường trực HĐND TP đã triển khai kịp thời, hiệu quả 361 nhiệm vụ mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP. 

Về khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2018 được chỉ ra sau kiểm điểm, Thường trực HĐND TP chỉ đạo tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2018; lồng ghép nội dung triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019 tới HĐND quận, huyện, thị xã, tạo không khí đổi mới, phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đến HĐND các cấp. Kết quả đạt được, đã tổ chức 2 hội nghị tọa đàm mở rộng tới đại biểu (ĐB) chuyên trách là Thường trực, lãnh đạo các ban HĐND quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo HĐND xã, phường, thị trấn về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND; phân công các ĐB chuyên trách HĐND TP đi dự, theo dõi phiên giải trình của các quận, huyện, thị xã và mỗi năm tham dự ít nhất 1 kỳ họp của HĐND xã, phường, thị trấn... Trong năm, HĐND quận, huyện, thị xã đã tổ chức được 101 kỳ họp, ban hành 442 nghị quyết, tổ chức 748 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề, tổ chức 56 phiên giải trình của Thường trực HĐND; đều tăng hơn năm 2018 về lượng và chất. 
 Các đại biểu trong giờ giải lao
Bên cạnh đó, kết quả nổi bật nữa là HĐND TP đã đẩy mạnh hoạt động tái giám sát của Thường trực, các Ban HĐND TP. Với phương châm “theo đến cùng” vấn đề đã được giám sát, chất vấn, Thường trực HĐND TP chỉ đạo các Ban, tổ ĐB, Văn phòng HĐND TP tiếp tục chú trọng theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát, tái chất vấn. Phiên giải trình tháng 11/2019 Thường trực HĐND TP tiếp tục chọn chủ đề về vệ sinh ATTP - nội dung đã được chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, 4 HĐND TP để yêu cầu UBND và các ngành liên quan giải trình. Qua hoạt động tái giám sát trong năm 2019, phần lớn kiến nghị, kết luận sau giám sát, chất vấn của HĐND, các Ban HĐND đều đã và đang được UBND và các ngành chức năng chỉ đạo triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực, tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Đáng chú ý, việc tổ chức các kỳ họp HĐND TP đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của Luật; xem xét thông qua các nội dung quan trọng góp phần vào sự phát triển Thủ đô. Trên cơ sở chủ trương nghị quyết của Đảng, các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của Thủ đô, HĐND TP đã phối hợp chặt chẽ với UBND và UB MTTQ TP tổ chức thành công 3 kỳ họp; thông qua 27 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để TP sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển KT-XH Thủ đô. 
Hoạt động chất vấn, tái chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp tiếp tục được thực hiện với nhiều đổi mới, phát huy trí tuệ của ĐB, đề cao tinh thần xây dựng, tính dân chủ, công khai tranh luận, đối thoại và ý thức trách nhiệm, tự phê bình của người được chất vấn. Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 9 HĐND TP đã có 33 ĐB, trong đó có 22 ĐB không chuyên trách, nhiều nhất từ trước đến nay tham gia chất vấn và tái chất vấn. 
Bên cạnh đó, các phiên giải trình của Thường trực HĐND TP đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và điều hành của chính quyền các cấp. Năm 2019, Thường trực HĐND đã tổ chức thành công 3 phiên giải trình, tăng 1 phiên so với năm 2018. Các nội dung được lựa chọn đều là những nội dung quan trọng, thường xuyên được Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và được HĐND giám sát, chất vấn và tái chất vấn tại các kỳ họp của HĐND TP. Việc chuẩn bị và tổ chức các phiên giải trình được chuẩn bị chu đáo, kết hợp giữa các phương thức thực hiện đã có hiệu quả tích cực với nhiều điểm mới, như:, Thường trực chỉ đạo các Ban HĐND tổ chức kiểm tra, khảo sát, tổng hợp báo cáo, xây dựng phóng sự truyền hình sinh động, rõ nét; mở rộng thành phần mời đến các cơ quan, đơn vị chính quyền ở cơ sở trực tiếp quản lý và đến các doanh nghiệp trực tiếp tham gia, để thấy được sự chuyển động tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, quyết liệt ngay từ cấp cơ sở. Số ĐB nêu câu hỏi, ý kiến đề nghị giải trình liên tục tăng sau mỗi kỳ; các lãnh đạo UBND TP, ủy viên UBND TP là giám đốc các sở, các chủ tịch UBND quận, huyện, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện có phần trả lời cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, lộ trình giải quyết...
Năm 2020, tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho hay, HĐND các cấp sẽ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các chương trình công tác lớn, các nhiệm vụ trọng tâm của TP; phối hợp chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND TP năm 2020 và các năm tiếp theo. 
Hai là, tham gia có trách nhiệm vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào năm 2021.
   Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp
Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp năm 2020; lựa chọn nội dung và tổ chức tốt các phiên giải trình của Thường trực HĐND TP; tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND TP; đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban và tổ ĐB TP; tổ chức tốt các cuộc TXCT trước và sau kỳ họp của ĐB HĐND TP, tăng cường các cuộc TXCT chuyên đề và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.
Bốn là, tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn TP; duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề, các buổi hội thảo, tọa đàm giữa Thường trực HĐND TP và Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã để trao đổi về kỹ năng, tình hình hoạt động của HĐND. Tăng cường hướng về cơ sở, quan tâm, tạo điều kiện để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, phường, thị trấn.
Năm là, triển khai thực Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.
Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND TP; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng các kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị.
Bảy là, phối hợp, tham dự các hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư và TP; mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế.