Khai mạc Triển lãm Môi trường Quốc tế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/9, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Bộ TN&MT đã khai mạc Triển lãm Quốc tế về môi trường. Triển lãm gồm 60 gian hàng của các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường, các DN sản xuất, kinh doanh, truyền thông, đào tạo liên quan đến môi trường và công nghệ thân thiện với môi trường… Gian trưng bày của Hà Nội giới thiệu một số kết quả trong công tác bảo vệ môi trường của TP giai đoạn 2011 – 2015 với nhiều hình ảnh sinh động gồm nhiều lĩnh vực như: Quản lý ô nhiễm môi trường không khí, quản lý chất thải rắn, quản lý ô nhiễm môi trường nước… Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội đã thẩm định và thu phí bảo vệ môi trường nước với nước thải công nghiệp đạt 85,4% (tăng gấp 4 lần giai đoạn 2009 - 2011). 100% các khu công nghiệp trên địa bàn TP có trạm xử lý nước thải tập trung. Đến nay TP có 5 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đang hoạt động, trung bình mỗi năm xử lý 60 triệu m3. Thực hiện một số dự án, đề án thử nghiệm xử lý nước sông, hồ, đến hết 2013 đã xử lý ô nhiễm thành công đối với 10 hồ bằng 4 công nghệ khác nhau, chất lượng nước các hồ được xử lý đã được cải thiện. Triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ thuộc nội dung “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy”.

Kinhtedothi - Ngày 29/9, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Bộ TN&MT đã khai mạc Triển lãm Quốc tế về môi trường. Triển lãm gồm 60 gian hàng của các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường, các DN sản xuất, kinh doanh, truyền thông, đào tạo liên quan đến môi trường và công nghệ thân thiện với môi trường…

Gian trưng bày của Hà Nội giới thiệu một số kết quả trong công tác bảo vệ môi trường của TP giai đoạn 2011 – 2015 với nhiều hình ảnh sinh động gồm nhiều lĩnh vực như: Quản lý ô nhiễm môi trường không khí, quản lý chất thải rắn, quản lý ô nhiễm môi trường nước… Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội đã thẩm định và thu phí bảo vệ môi trường nước với nước thải công nghiệp đạt 85,4% (tăng gấp 4 lần giai đoạn 2009 - 2011). 100% các khu công nghiệp trên địa bàn TP có trạm xử lý nước thải tập trung. Đến nay TP có 5 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đang hoạt động, trung bình mỗi năm xử lý 60 triệu m3. Thực hiện một số dự án, đề án thử nghiệm xử lý nước sông, hồ, đến hết 2013 đã xử lý ô nhiễm thành công đối với 10 hồ bằng 4 công nghệ khác nhau, chất lượng nước các hồ được xử lý đã được cải thiện. Triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ thuộc nội dung “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy”.