Khẩn trương hoàn thiện quy trình xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu đề ra trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 và thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Bộ Quốc phòng về danh sách, kế hoạch lấy mẫu, quản lý mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin trên nguyên tắc thận trọng, lồng ghép với việc thực hiện chính sách và theo đúng quy trình quản lý.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel khẩn trương hoàn thiện Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN thuộc Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trước ngày 30/6/2018, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Bưu chính viễn thông xây dựng bản đồ mộ, nghĩa trang liệt sĩ; làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định đối với các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia vào Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; mở rộng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Quy trình xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trước 30/4/2018. Khẩn trương hoàn thành công tác giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị, nơi hy sinh của liệt sĩ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương thực hiện đầu tư, nâng cấp cơ sở giám định gen. Trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2018 để xử lý.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với các hình thức phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền; làm đầu mối vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) và Bộ Quốc phòng (Cục chính sách) để sớm khai thác, sử dụng trên internet.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; triển khai thực hiện theo sự phân công của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.