Khẩn trương kiểm tra độ an toàn đập các hồ thủy điện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhằm bảo đảm an toàn cho công trình thủy điện, thủy lợi và người dân vùng hạ lưu trong mùa mưa bão năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi.

Cụ thể, yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, bổ sung các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát xây dựng các đập thủy lợi, thủy điện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn những hồ, đập thủy lợi do các bộ quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh kiểm tra, đánh giá an toàn đập của hồ thủy lợi do địa phương quản lý. Tập hợp kết quả gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 
 
Khẩn trương kiểm tra độ an toàn đập các hồ thủy điện - Ảnh 1
 

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy điện; đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kiểm định an toàn các đập thủy điện. Kiên quyết yêu cầu các nhà máy thủy điện ngừng tích nước, phát điện khi phát hiện nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình và tính mạng người dân vùng hạ du đập thủy điện.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chuyên môn khác tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra về an toàn, tổ chức giám sát việc kiểm định an toàn đập; rà soát thực hiện quản lý vận hành của các công trình thủy điện, thủy lợi đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý kỹ thuật an toàn, vận hành đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nếu phát hiện có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình, yêu cầu chủ đầu tư ngừng tích nước, phát điện cho đến khi đã đủ điều kiện về an toàn theo quy định.