DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khẩn trương triển khai Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

19-06-2015 06:51
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương gửi Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngoài ra Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương gửi Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê năm 2014 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi và  báo cáo theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã, nhất là các chỉ tiêu thuộc Sở, Ban, ngành địa phương chịu trách nhiệm thu thập và biên soạn.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai bồi dưỡng kiến thức thống kê cho công chức làm công tác thống kê ở các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ngành tại địa phương, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Chiến lược đề ra một trong những quan điểm phát triển là đổi mới, hoàn thiện công tác thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng và hiệu quả của cả hệ thống thống kê. 

Một trong những mục tiêu Chiến lược là nâng Chỉ số chung về năng lực thống kê theo các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới đối với thống kê nước ta từ 61 điểm (thang điểm 100) năm 2010 lên 70 điểm vào năm 2015; 80 điểm vào năm 2020 và đạt 95 điểm vào năm 2030.

Bên cạnh đó, nâng mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia của thống kê nước ta theo Khung đánh giá của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc từ mức 2/6 năm 2008 lên mức 3/6 năm 2015; 4/6 năm 2020 và phấn đấu đạt mức 6/6 vào năm 2030.

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam bao gồm nhiều nội dung, trong đó, giai đoạn 2012 -2020 sẽ xây dựng hệ cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và Trung tâm dữ liệu thống kê quốc gia tại Tổng cục Thống kê./.
TAG: