DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt khoảng 32,6 triệu m2 sàn nhà ở

Trung Vũ
21-11-2021 10:13
Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 32,6 triệu m2 tăng thêm 5,3 triệu m2 và cần khoảng 48.790 tỷ đồng để phát triển nhà ở.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Anh Tuấn vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Quyết định nói trên nhằm dự báo mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; xác định quỹ đất cần thiết và nhu cầu vốn để thực hiện, làm cơ sở lập kế hoạch phát triển phù hợp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư, phát triển nhà ở, đảm bảo tính ổn định, lành mạnh cho thị trường bất động sản, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân; đặc biệt là các đối tượng thu nhập thấp, người lao động đang sinh sống trên địa bàn.
 Khánh Hòa cần 48.790 tỷ đồng để phát triển nhà ở đến năm 2025. (Ảnh: Trung Vũ)
Cụ thể, Khánh Hòa đặt mục tiêu nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 22,5m2 sàn/người và diện tích nhà ở tối thiểu 10m2 sàn/người. Trong đó, đô thị đạt khoảng 26,5m2 sàn/người, nông thôn đạt khoảng 24,8m2 sàn/người.
Dự kiến, đến năm 2025, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh Khánh Hòa đạt khoảng 32,6 triệu m2 tăng thêm 5,3 triệu m2. Trong đó, nhà ở thương mại gần 2,05 triệu m2, nhà ở do hộ gia đình, các nhân tự đầu tư xây dựng khoảng 2,9 triệu m2, nhà tái định cư 126.000m2 sản, nhà ở xã hội (NƠXH) khoảng 209.322m2 sàn.
Đồng thời, địa phương này dự kiến đến năm 2030 đạt hơn 37 triệu m2 tổng diện tích sàn nhà ở, tăng thêm 4,8 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở thương mại hơn 2,1 triệu m2 sàn, nhà do dân tự đầu tư xây dựng khoảng 2,3 triệu m2 sàn và nhà tái định cư khoảng 153.000m2 sàn; NƠXH khoảng 242.267m2 sàn.
UBND tỉnh Khành Hòa cũng cho biết, nhu cầu quỹ đất phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn đến năm 2025 là 2.960,6ha (nhà ở thương mại 1.127,7ha; NƠXH 116,3ha; nhà tái định cư 70ha; nhà ở hộ gia đình cá nhân tự xây dựng 1.636,5 ha) và đến năm 2030 là 2.689,4 ha (nhà ở thương mại 1.173 ha; NƠXH 134,6 ha; nhà tái định cư 85 ha; nhà ở hộ gia đình cá nhân tự xây dựng 1.296,7 ha).
Để thực hiện các mục tiêu nói trên, UBND Khánh Hòa cho biết, địa phương cần hơn 48.790 tỷ đồng để phát triển nhà ở đến năm 2025 (vốn tư nhân 48.723 tỷ đồng, vốn ngân sách 66,6 tỷ đồng) và đến năm 2030 là 50.246 tỷ đồng (vốn tư nhân 50.186 tỷ đồng, vốn ngân sách 59,4 tỷ đồng).