Khen thưởng 70 tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây

Quý Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 21/9, 70 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đã được Thị ủy Sơn Tây khen thưởng.

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức ại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Nguyễn Quý).
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã  Sơn Tây Nguyễn Quang Hán nhận định, các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường tuyên truyền về kết quả, sự thành công của đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI. Tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào, phần việc, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ  XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Bên cạnh đó,  các cấp ủy Đảng thị xã Sơn Tây tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020. Quan tâm kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở sau đại hội để đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từng bước khởi động công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đảng bộ thị xã đã tổ chức tốt việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI và đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên nhiều mặt.
Thị ủy Sơn Tây đánh giá, các nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ thị xã được chuẩn bị, sắp xếp khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn và được văn bản hóa. Các nội dung diễn ra trong đại hội bảo đảm dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, quy định của đảng. Công tác tuyên truyền về đại hội được quan tâm, đẩy mạnh. Công tác xây dựng văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đúng quy định, hướng dẫn, phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ.
Ngoài ra, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, đánh giá chính xác cán bộ; quy trình nhân sự thực hiện đúng quy định, hướng dẫn, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Công tác bầu cử tại đại hội bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong đảng. Nhờ đó, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao đến ngày 20/6, Đảng bộ Thị xã Sơn Tây hoàn thành tốt đẹp việc tổ chức đại hội tại 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Cũng tại hội nghị, Thị ủy Sơn Tây đã khen thưởng 25 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 99 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015 - 2019).