DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khi nào công bố kết quả bầu cử?

20-05-2016 09:44
Kinhtedothi - Khi nào công bố kết quả bầu cử, và việc giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử tiến hành thế nào?
 Nguyễn Uyên Hương  (quận Hai Bà Trưng,  Hà Nội)
Trả lời:

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử được quy định tại Điều 86 Luật Bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội và ĐB HĐND các cấp năm 2015. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐB Quốc hội chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

Việc giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định tại Điều 87 Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp năm 2015. Theo đó, khiếu nại về kết quả bầu cử ĐB Quốc hội phải được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử ĐB Quốc hội. Khiếu nại về kết quả bầu cử ĐB HĐND phải được gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử ĐB HĐND.

Hội đồng Bầu cử quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử ĐB Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử ĐB HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng.
TAG: