Khi người mẫu "vồ ếch"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Xin giới thiệu với độc giả những hình ảnh "vồ ếch" của các người mẫu trên sàn catwalk.

Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 1
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 2
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 3
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 4
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 5
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 6
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 7
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 8
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 9
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 10
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 11
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 12
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 13
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 14
 
Khi người mẫu "vồ ếch" - Ảnh 15
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần