DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khoảng 1,1 triệu lượt hộ được vay vốn chính sách

13-07-2015 13:01
Kinhtedothi - Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa cho biết, doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2015 của ngân hàng đạt 23.800 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho trên 162 nghìn lao động, trong đó có trên 3,4 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.
Đây là tiến độ thực hiện kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt kết quả cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay. Cùng với đó, tín dụng chính sách đã giúp trên 660 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 1.141 nghìn công trình cung cấp nước sạch, trên 8 nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long... 
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội làm thủ tục vay vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách ở huyện Ba Vì, Hà Nội.
Đến ngày 30/6/2015, tổng nguồn vốn đạt hơn 141.000 tỷ đồng; tăng 3,6% so với năm 2014; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt trên 4.400 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 136 tỷ đồng, tăng 6.229 tỷ đồng so với 31/12/2014, với 6,9 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, hoàn thành 78% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; nợ quá hạn, nợ khoanh chiếm 0,84% tổng dư nợ.

Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai có hiệu quả đã góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

Đây là những nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức, người lao động toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, bám sát chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngân hàng không ngừng lớn mạnh, phát triển bền vững.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015, toàn hệ thống tích cực triển khai hiệu quả công tác huy động vốn, đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng, hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng 10% theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; chuẩn bị tốt các điều kiện về nguồn vốn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ… cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ nghèo làm nhà ở (theo Quyết định 167 giai đoạn II) khi chính sách được ban hành; làm tốt công tác kiểm kê, đối chiếu, đánh giá chất lượng nợ./.
TAG: