Khối doanh nghiệp Trung ương nâng cao hiệu quả kinh doanh

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 21/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ năm 2012, trước những khó khăn thách thức, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng có giải pháp ứng phó với những khó khăn, tham gia tích cực giữ ổn định nền kinh tế, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước, trong điều kiện khó khăn đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước, đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng GDP của cả nước, nộp ngân sách nhà nước chiếm gần 40%, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

 
 
Khối doanh nghiệp Trung ương nâng cao hiệu quả kinh doanh - Ảnh 1
 
Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

 

Các doanh nghiệp đã hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đưa vào vận hành, sản xuất, giảm chi phí tài chính. Một số doanh nghiệp, ngân hàng mở rộng đầu tư ra nước ngoài để thực hiện chiến lược kinh doanh, chủ động hội nhập để phát triển, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc tiết giảm chi phí, ước đạt trên 12.600 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối thực hiện có hiệu quả vào các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền 1.567 tỷ đồng; kết hợp kinh tế với quốc phòng, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp khó khăn, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định tiếp tục đổi phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, giữ vị trí then chốt, vai trò chủ lực, chủ đạo trong nền kinh tế.

Toàn Đảng bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, góp phần tăng trưởng kinh tế cao hơn, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì ổn định việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động. Đảng bộ khối tập trung lãnh đạo việc sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững, ổn định, có chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong năm 2012.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảo đảm sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chức năng, giải pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn giá, giảm lãi suất, góp phần tích cực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì và mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Ông Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp trong Khối như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên lỏng lẻo nên chưa ngăn chặn kịp thời những sai phạm, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực gây thất thoát tài sản nhà nước, trong đó có một số trường hợp cán bộ lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty bị truy tố trước pháp luật, gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp Nhà nước.

Thêm vào đó, công tác tham mưu, đề xuất của Đảng ủy Khối với Đảng và Nhà nước về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chưa được nhiều. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng thấp. Chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối nhìn chung chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đầu tư của Nhà nước; kinh doanh thua lỗ, quản lý kém, làm thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước. Việc triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp còn lúng túng. Đây là bài học, là vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

Nêu những khó khăn, thách thức đối với kinh tế Việt Nam năm 2013, ông Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng thuộc Khối cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để có kế hoạch, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối, giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kiên quyết khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm xảy ra trong thời gian qua.

Toàn Khối thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ quản trị và sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyên giao công nghệ, gắn khoa học-công nghệ với sản xuất, áp dụng công nghệ tiến tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đầu tư của Nhà nước để khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế.

Các cấp ủy Đảng thuộc khối thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động, thực hiện đúng đường lối,chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Đảng bộ làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, không để đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, đặc biệt là không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhằm khôi phục hình ảnh tốt và niềm tin của xã hội đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Đảng ủy Khối tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy của đảng bộ trong doanh nghiệp, ngân hàng phù hợp với mô hình doanh nghiệp, ngân hàng sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc lại doanh nghiệp để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, ngân hàng.

Các cấp ủy Đảng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị tài chính doanh nghiệp; quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển doanh nghiệp,nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.