Khởi động bình chọn danh hiệu ''Chìa khóa vàng'' 2021

Hà Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã chính thức khởi động Chương trình bình chọn danh hiệu "Chìa khóa vàng" 2021 nhằm tôn vinh dịch vụ, sản phẩm an toàn thông tin.

 Khởi động bình chọn danh hiệu ''Chìa khoá vàng'' 2021
Danh hiệu "Chìa khóa vàng" được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu; góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số quốc gia và chiến lược "Make in Vietnam" của Chính phủ.
Năm nay, chương trình bình chọn mở thêm một nhóm hạng mục mới, dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam: Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng; top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng; top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số và top 5 doanh nghiệp Việt Nam về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực an toàn thông tin.
Danh hiệu top 5 trong từng hạng mục như nêu trên sẽ được trao cho tối đa 5 doanh nghiệp có nguồn nhân lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất, trong lĩnh vực bình chọn.
Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia bình chọn "Chìa khóa vàng" 2021 từ ngày 1 - 31/7/2021, ở các hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin, gồm: Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc; sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc; giải pháp nền tảng an toàn thông tin tiêu biểu cho chuyển đổi số; giải pháp giao dịch điện tử an toàn và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu.
Lễ Công bố và trao danh hiệu "Chìa khóa vàng" 2021 sẽ được Hiệp hội An toàn thông tin tổ chức vào tháng 11/2021 tại Hà Nội.