Khởi động dự án 2 triệu Euro phát triển hệ thống an sinh xã hội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 2/8, Bộ LĐTB&XH và tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tại Việt Nam chính thức khởi động dự án trị giá 2 triệu Euro, nhằm hỗ trợ phát triển hệ thống an sinh xã hội, tổng thể và toàn diện tại Việt Nam.

Với thời gian thực hiện hai năm rưỡi, dự án tập trung, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và điều phối các hoạt động liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, cũng như tập trung hỗ trợ cải cách chính sách và hệ thống trợ giúp xã hội. Các nhóm đối tượng dễ tổn thương như người nghèo, người có thu nhập thấp, người lao động trong khu vực phi chính thức, người già, phụ nữ… sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình cải cách hệ thống trợ giúp xã hội này.