Khơi thông các điểm nghẽn đang kìm hãm sự phát triển

Như Hương - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, một số đại biểu trong buổi thảo luận tại hội trường ngày 30/10 đã nêu câu hỏi về vốn giải ngân một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia còn nhiều vướng mắc.

Đại biểu Tống Thanh Bình (đoàn Lai Châu) cho biết, năm 2018 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục sử dụng vốn ODA và trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chính phủ đã hoàn thành ký kết hiệp định vay vốn, song đến nay vẫn chưa được bố trí vốn.
 Đại biểu Hoàng Văn Trà phát biểu.
Đại biểu Tống Thanh Bình nhấn mạnh: “Tuy nhiên cho đến nay dự án vẫn chưa được bố trí vốn đối ứng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nếu trong năm 2020 không thực hiện được việc bố trí vốn thì dự án sẽ không thực hiện được theo tiến độ, gây lãng phí nguồn lực đã ký kết, ảnh hưởng lớn đến cơ hội phát triển của các địa phương và đồng bào nhân dân các dân tộc vùng dự án. Đề nghị chính phủ xem xét, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng trong kế hoạch vốn năm 2020."
Về thu ngân sách nhà nước, các đại biểu cũng cho rằng, dù thu ngân sách nhà nước từ đầu năm tới nay vượt dự toán, nhưng tỷ lệ thu ngân sách từ thuế phí còn thấp. Điều đó cho thấy tăng thu ngân sách trung ương trong tổng thu ngân sách nhà nước chưa rõ nét, thu từ sản xuất kinh doanh, từ khu vực doanh nghiệp sản xuất chưa cao, chưa thể hiện nguồn lực nội tại của nền kinh tế. Vì vậy, đề nghị chính phủ có giải pháp điều hành phù hợp nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa nền kinh tế trong nước đồng thời thể hiện được vai trò đầu tầu của ngân sách trung ương.

Cho rằng các hạn chế và nguyên nhân đã được nêu ra trong báo cáo của Chính phủ cơ bản là đầy đủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đại biểu Hoàng Văn Trà (Phú Yên) đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp khả thi và quyết liệt trong khắc phục, khơi thông các điểm nghẽn đang kìm hãm sự phát triển.

Theo đại biểu Hoàng Văn Trà: “Nếu tiến độ thực hiện tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công tốt hơn, khai thác sử dụng các nguồn lực cho phát triển như đất đai, tài nguyên khoáng sản và tài sản công hiệu quả hơn, các công trình đầu tư từ vốn ngoài ngân sách nhất là các dự án về hạ tầng, giao thông được triển khai xây dựng và khai thác đúng kế hoạch thì chắc chắn kết quả thu được còn cao hơn, ấn tượng hơn”.