Không để lãng phí tài sản công là nhà, đất

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị sớm ban hành chính sách, quy định quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất đảm bảo hiệu quả, khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ, gây thất thu cho nhà nước…

Ngày 27/6, Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.

Dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải; lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.

Lĩnh vực phức tạp, được cử tri đặc biệt quan tâm

Quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất luôn được TP Hà Nội xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, phức tạp, có nhiều khó khăn, được cử tri đặc biệt quan tâm, Thành ủy, HĐND, UBND TP thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Việc HĐND TP giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP Hà Nội nhằm đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế tình hình và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của T.Ư và TP về quản lý, sử dụng tài sản công…

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo tổng hợp của Đoàn giám sát (nghiên cứu tài liệu, báo cáo của 8 sở, ngành, 30 quận, huyện, thị xã, 25 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội và tổ chức giám sát trực tiếp tại 6 cơ quan, đơn vị), thời gian qua, UBND TP đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 43.791.407m2, diện tích nhà 9.919.172m2 thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của TP.

Thông qua việc sắp xếp nhà, đất đã thống kê được các cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không đúng quy định để xử lý. TP đã xử lý 653 cơ sở, với 5.821.542m2 đất và 359.503m2 nhà (giai đoạn từ khi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ có hiệu lực đến nay, TP Hà Nội đã phê duyệt 427 cơ sở nhà, đất).

Công tác xây dựng tiêu chuẩn, định mức đã được TP quan tâm, chỉ đạo. Việc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê sử dụng nhà chuyên dùng cơ bản được thực hiện thông qua việc thiết lập hợp đồng cho thuê theo mẫu thống nhất phù hợp quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND TP. Công tác quản lý, bố trí, bán căn hộ tái định cư đã đáp ứng được nhu cầu tái định cư phục vụ các dự án phát triển đô thị trên địa bàn TP và công tác quản lý, vận hành nhà chung cư phần nào đã đáp ứng được nhu cầu của các hộ dân tái định cư. Ngoài ra, TP đã quan tâm và đạt được kết quả nhất định, bước đầu đảm bảo ổn định nơi ở cho công nhân, sinh viên, hộ thu nhập thấp và hộ tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại cuộc làm việc

Tuy nhiên, theo nhận định của Đoàn giám sát, thời gian qua, việc quản lý sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của TP vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm trong thời gian dài, chưa được xử lý dứt điểm...

Khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ

Sau khi đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị báo cáo bổ sung, giải trình thêm với Đoàn giám sát, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho rằng, việc HĐND TP chọn giám sát là rất trúng và UBND TP cũng xác định trong quá trình quản lý dù có nhiều kết quả tích cực, song cũng còn hạn chế, chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Tiếp thu những ý kiến, đánh giá, nhận định của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải yêu cầu Sở Tài chính là cơ quan chủ trì tổng hợp, bổ sung báo cáo thêm cho Đoàn giám sát về thực trạng, số liệu ở các lĩnh vực đoàn quan tâm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, lĩnh vực tài sản công là nhà, đất phạm vi quản lý rộng, giá trị rất lớn, hình thành qua nhiều thời kỳ, nhiều năm, nhiều chính sách ban hành. Vì vậy, đề nghị UBND TP chỉ đạo, ban hành chính sách, quy định quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất đảm bảo hiệu quả, khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ, gây thất thu cho nhà nước và khai thác chưa hiệu quả giá trị khối tài sản nhà nước này.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận

Trong đó, UBND TP cần rà soát, đánh giá lại mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, theo dõi sát nhiệm vụ giao cho Công ty. Tiếp tục chỉ đạo các ngành tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là với những tổ chức, cá nhân có vi phạm. Kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát do các sở, ngành, đơn vị báo cáo, đề xuất, cần thiết phải chuyển cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo, giao trách nhiệm sở, ngành cụ thể về xây dựng đơn giá thuê nhà; tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ và UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND TP rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực của cơ quan quản lý, tài sản công cùng cấp để đáp ứng nhu cầu nhân lực làm công tác chuyên môn về tài sản công cả về số lượng và chất lượng nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, thời gian tới, UBND TP cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý, sử dụng nhà, đất. Nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công nói chung, tài sản công là nhà, đất nói riêng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công là nhà, đất để kịp thời chấn chỉnh.

“Ngoài ra, UBND TP sớm giao cho các sở, ngành rà soát nợ đọng tài chính trong sử dụng tài sản công là nhà, đất để có giải pháp thu hồi” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.