Không để xảy ra đột biến giá cả trong dịp Tết Canh Dần

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động cân đối nguồn tài chính tại chỗ của địa phương để tạm ứng ngay cho các đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất, chế biến và tổ chức dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

KTĐT - Các sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động cân đối nguồn tài chính tại chỗ của địa phương để tạm ứng ngay cho các đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất, chế biến và tổ chức dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh vừa ký chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở tài chính chủ trì theo dõi sát tình hình giá cả, kịp thời quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng đột biến về giá tại các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.

Với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia, mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, được trợ cước, trợ giá, Bộ trưởng yêu cầu các sở phải kiểm soát chặt chẽ cả phương án và mức giá, tăng cường kiểm tra việc thu các loại phí dịch vụ, việc đăng ký, kê khai giá, không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá, phí tùy tiện.

Bên cạnh đó, các sở tài chính cần phối hợp các lực lượng trên địa bàn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá, bán hàng hóa, dịch vụ; kiểm tra việc thu các loại phí dịch vụ, việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết và công khai thông tin về giá hàng hóa.

Các sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động cân đối nguồn tài chính tại chỗ của địa phương để tạm ứng ngay cho các đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất, chế biến và tổ chức dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Đối với các địa phương có khó khăn về nguồn vốn, khẩn trương báo cáo về Bộ Tài chính để kịp thời chuyển số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2010 để có nguồn thực hiện.

Các địa phương cần chú trọng các biện pháp tạo nguồn hàng, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; kiểm soát thị trường, phát hiện kịp thời các hiện tượng kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch./.