Không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho lễ hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn, đảm bảo giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những ngày hội có quy mô lớn.

Đây là yêu cầu của UBND TP Hà Nội đối với giám đốc sở, ngành liên quan, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã về việc   tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Đồng thời giám đốc sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cũng phải chịu trách nhiệm về kế hoạch, chương trình, nội dung, quy mô, tần suất, thời gian tổ chức, bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của từng địa phương.

 
Lễ hội đền Gióng, Sóc Sơn, Hà Nội.
Lễ hội đền Gióng, Sóc Sơn, Hà Nội.
Hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội. Không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, thành phố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội.

Quản lý việc đặt tiền lễ, nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng chi phí chênh lệch, đặc biệt là trong khuôn viên di tích và lễ hội.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, thành phố về quản lý lễ hội và tổ chức lễ hội. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện nghiêm, không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể trước UBND thành phố theo phạm vi quản lý, chỉ đạo của mình nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015.