DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Không quy hoạch thêm mới đất công nghiệp trong thị trấn Phùng

21-05-2014 15:28
Kinhtedothi - Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã họp về đồ án Quy hoạch chung huyện Đan Phượng và thị trấn Phùng đến 2030. Sau khi nghe ý kiến các bên liên quan, chủ tịch TP Hà Nội kết luận đồ án quy hoạch chung Đan Phượng về cơ bản đáp ứng và phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô đã được duyệt.
Chủ tịch UBND TP cho rằng, đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng đến năm 2030 và đồ án quy hoạch xây dựng Thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt.

Tuy nhiên, đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng cần nghiên cứu hoàn chỉnh, cụ thể: Đơn vị tư vấn kiểm tra, cập nhật đầy đủ các chỉ tiêu quy hoạch, dự án, các số liệu cơ cấu sử dụng đất trong đồ án để đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch chung Thủ đô được duyệt; bám sát nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND TP phê duyệt.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Về giao thông, đồng ý bổ sung nút giao thông trực thông kết nối vành đai 4 với hai bên vành đai 4 tại đoạn phía Bắc gần phía sông  Hồng. Về thoát nước, cần nghiên cứu hướng thoát chảy về sông Đáy (nếu thoát vào sông Nhuệ như đồ án đề xuất sẽ gây ngập úng nội thành). Về cấp nước, nghiên cứu dùng nguồn cấp nước từ mặt sông Hồng thông qua nhà máy xử lý nước riêng. Về nghĩa trang, cần nghiên cứu, bố trí nghĩa trang tập trung của huyện theo đúng định hướng quy hoạch chung Thủ đô. Nghiên cứu quỹ đất dành cho phát triển làng nghề, dịch vụ nông nghiệp.

Về đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng cần nghiên cứu hoàn chỉnh, cụ thể: Nghiên cứu kỹ tính chất, chức năng của thị trấn để có cơ sở nghiên cứu xác định quy mô, ranh giới nghiên cứu quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trấn. Không quy hoạch thêm mới đất công nghiệp trong thị trấn.

Sở Quy hoạch Kiến trúc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra quy hoạch hệ thống thủy lợi nông nghiệp: Kênh tưới Đan Hoài, đập Phùng, ... trong đồ án quy hoạch để đảm bảo thống nhất hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Lưu ý, rà soát quy hoạch đất ven đường QL 32 theo hướng hạn chế ảnh hưởng tới các công trình đã xây dựng của nhân dân. Mặt cắt QL 32 yêu cầu tuân thủ theo đúng Quy hoạch chung Thủ đô được duyệt. Lập danh mục các dự án ưu tiên trong quy hoạch, phân kỳ đầu tư.

Chủ tịch TP yêu cầu đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện đồ án báo cáo Sở Quy hoạch và Kiến trúc trình TP duyệt trong tháng 7/2014.
TAG: