DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Không thực hiện mua ôtô phục vụ chức danh

22-02-2014 14:09
Kinhtedothi - Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu không thực hiện mua sắm xe công phục vụ chức danh cũng như công tác chung từ nguồn NSNN năm 2014.
Theo đó, không thực hiện mua ôtô phục vụ chức danh, phục vụ công tác chung (bao gồm cả xe của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia).
Hạn chế mua xe công.
Hạn chế mua xe công.
Việc mua sắm ôtô chuyên dùng vẫn được cho phép, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Phù hợp về số lượng, chủng loại xe do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương và chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành, sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính. Đối với xe phục vụ các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA, nguồn viện trợ), thực hiện theo ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ. Trong trường hợp không có quy định về trang bị ôtô thì không được mua.

Năm 2014, theo Bộ Tài chính sẽ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng; ngoài ra, tiết kiệm (giảm) 10% chi thường xuyên ngoài lương của các cơ quan, đơn vị so với dự toán năm 2013; không bố trí mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo qui định của pháp luật).

Đồng thời, Bộ cũng sẽ yêu cầu các cơ quan, đơn vị triệt để tiết kiệm, không tăng biên chế, chỉ bố trí tối đa khoảng 70% so với năm 2013 đối với các khoản chi hội nghị, hội thảo…
TAG: