Khu CNC Hòa Lạc sẽ phát triển thành Smart City

Chia sẻ Zalo

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được định hướng phát triển trở thành một thành phố thông minh (Smart City), thành phố vệ tinh của Thủ đô Hà Nội vào năm 2018.

Theo thông tin từ Khu Công nghệ cao (CNC) Hoà Lạc Hà Nội, tại buổi gặp gỡ giữa các đại diện khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài vừa diễn ra tại khu CNC, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc Phạm Đại Dương đã nhấn mạnh tới việc tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở pháp lý… của Khu CNC Hòa Lạc, hướng khu công nghệ trở thành thành phố thông minh, thành phố vệ tinh của Thủ đô Hà Nội vào năm 2018.
Khu CNC Hoà Lạc sẽ trở thành thành phố thông minh vào năm 2018.
Khu CNC Hoà Lạc sẽ trở thành thành phố thông minh vào năm 2018.
Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ nhiều hơn nữa của các đại diện khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài thông qua một số hoạt động như kêu gọi và xúc tiến đầu tư đối với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu đối với các nước có tiềm năng KH&CN; tiếp nhận, trình diễn và chuyển giao công nghệ… nhằm phát triển tiềm lực KH&CN của đất nước.

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã đề xuất một số mô hình, giải pháp phối hợp hoạt động hợp tác, tìm kiếm thông tin và thúc đẩy chuyển giao công nghệ với các cán bộ đại diện KH&CN Việt Nam ở nước ngoài như: xây dựng ngân hàng thông tin KH&CN theo từng chủ đề KH&CN; học hỏi kinh nghiệm mô hình phát triển các Khu CNC tại một số nước phát triển; các phương pháp tìm hiểu các công nghệ mới phù hợp với nhu cầu thực tế tại Việt Nam,…

Ngoài ra, nhằm thúc đẩy sự hợp tác mang lại hiệu quả hơn nữa, cần đẩy mạnh hợp tác hai chiều với các Văn phòng đại diện KH&CN Việt Nam ở nước ngoài gồm: tiếp nhận các công nghệ tiên tiến từ các văn phòng đại diện ở nước ngoài song song với nghiên cứu nhu cầu thị trường tại Việt Nam nhằm xây dựng đề án kinh doanh, chào hàng với các doanh nghiệp quan tâm; thực hiện đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp thông qua khảo sát thực tế, tổng hợp các yêu cầu tiềm năng, xây dựng phiều đề xuất tìm kiếm để gửi tới văn phòng đại diện KH&CN tại các nước có tiềm năng cung cấp công nghệ…