Khuyến khích, hỗ trợ để đồng bào tự thân thoát nghèo

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nêu tại hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức chiều 29/12.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu, dù chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số Thủ đô, nhưng diện tích đồng bào vùng dân tộc đang sinh sống, sản xuất chiếm tới 10%. Do đó, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc có vai trò hết sức quan trọng.

Biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác dân tộc năm 2016, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại. Đó là nhận thức của một số lãnh đạo địa phương chưa đầy đủ; Việc thực hiện chính sách dân tôc có lúc, có nơi còn chưa hiệu quả.

Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên trong năm 2017 được Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu nêu là cần thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo chỉ đạo kiểm điểm sâu của TP.
 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho Phòng Kế hoạch tổng hợp (Ban Dân tộc TP).
Cùng với tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách dân tộc của T.Ư và TP, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để đồng bào dân tộc đoàn kết tương trợ lẫn nhau; khuyến khích, hỗ trợ kịp thời để đồng bào tự thân thoát nghèo. Ban Dân tộc TP chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách dân tộc. Từ đó, tham mưu, đề xuất UBND TP ban hành, tiến tới hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, bảo đảm khả thi và phù hợp với nguồn lực của TP.
Liên quan tới việc sáp nhập các phòng dân tộc vào Văn phòng UBND 4 huyện (riêng huyện Ba Vì, vẫn giữ nguyên cơ cấu như hiện nay), Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu chia sẻ: Dù trực thuộc đơn vị nào, mỗi cán bộ, công nhân viên chức làm công tác dân tộc cũng phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi “không gì thanh thản bằng giúp đỡ được cho đồng bào dân tộc”.

Năm 2016, việc thực hiện chính sách dân tộc của T.Ư và TP tiếp tục được Ban Dân tộc TP triển khai bảo đảm kịp thời, đạt hiệu quả. Kết cấu hạ tầng cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất. Đời sống của đại bộ phận đồng bào dân tộc từng bước được cải thiện.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc miền núi của Thủ đô đã giảm còn dưới 5%. Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội được chú trọng. An ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững… Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân tộc năm qua, tuy nhiên, khó khăn, bất cập chưa phải đã hết. Tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo tại một số địa phương còn cao. Một số bản sắc văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.

Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh cho biết, trong năm 2017, cùng với thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo TP, giảm nghèo sẽ là bài toán cần tập trung giải quyết.

Theo đó, đơn vị sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành, 5 huyện có đồng bào dân tộc sinh sống, tổ chức triển khai các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, trọng tâm là nông nghiệp, nhằm phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng dân tộc miền núi của Thủ đô.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội đã công bố quyết định tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Kế hoạch tổng hợp (Ban Dân tộc TP); Ban Dân tộc TP cũng đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân, vì đã có đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2016.