Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: 22 khu vực nói “Không”, 4 nói “Có“

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tỷ lệ nói "không" với việc tách khỏi Vương quốc Anh vẫn ở mức cao hơn là 54% trong khi tỷ lệ những người nói "có" là khoảng 46%.

Người dân thủ đô Edinburgh xếp hàng chờ bỏ phiếu ngay từ sáng sớm, khi các địa điểm bỏ phiếu còn chưa mở cửa (Ảnh: Reuters)
Người dân thủ đô Edinburgh xếp hàng chờ bỏ phiếu ngay từ sáng sớm, khi các địa điểm bỏ phiếu còn chưa mở cửa (Ảnh: Reuters)
Tính đến 11h40 sáng 19/9 (theo giờ Việt nam), đã có 26 khu vực của Scotland công bố kết quả kiểm phiếu trưng cầu ý dân.

Tỷ lệ nói "không" với việc tách khỏi Vương quốc Anh vẫn ở mức cao hơn là 54% trong khi tỷ lệ những người nói "có" là khoảng 46%.

Dundee và West Dunbartonshire là 2 khu vực đầu tiên của Scotland có tỷ lệ người bỏ phiếu ủng hộ độc lập cao hơn sít sao so với những người phản đối, ở mức khoảng 54/46 (%).

Có tất cả 4 khu vực nói ủng hộ Scotland trở thành quốc gia độc lập, 22 khu vực không đồng ý với điều này, còn 6 khu vực vẫn chưa kiểm phiếu.

Các khu vực như Clackmannanshire, Orkney, Shetland, Western Isles, và Midlothian đều có tỷ lệ người phản đối độc lập cao hơn so với những người muốn tách khỏi Vương quốc Anh.

Thành phố lớn nhất của Scotland là Glasgow có tỷ lệ nói có là 53,49%.

Trong đó Orkney là khu vực có tỷ lệ người phản đối việc tách khỏi Vương quốc Anh cao nhất với hơn 67%.