DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kiểm tra, giám sát chặt đối với nước uống đóng chai

07-01-2015 15:42
Kinhtedothi - Để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, Cục ATTP đã có công gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra giám sát đối với thực phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn.  
Kinhtedothi - Để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, Cục ATTP đã có công gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra giám sát đối với thực phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn.

 
Cụ thể, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho đối tượng sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn thực hiện đầy đủ các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai (QCVN 6-1:2010/BYT), Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ Y tế quy định điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2014 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết không để cơ sở không đạt yêu cầu điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lập danh sách các cơ sở hoạt động sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, chủ động giám sát, lấy mẫu để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn theo quy định nhằm phát hiện sớm tình trạng ô nhiễm sản phẩm; cung cấp thông tin và cảnh báo kịp thời cho cộng đồng.

Triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/2014/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới. Thực hiện phân công, phân cấp quản lý, huy động đầy đủ các lực lượng chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quản lý chặt chẽ, kiểm soát thường xuyên nhằm bảo đảm ATTP một cách bền vững đối với sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn quản lý.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung trên báo cáo định kỳ về Cục ATTP để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.
Hiện nay, việc sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai đang gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của xã hội. Tuy nhiên, việc kiểm soát chất lượng, an toàn sản phẩm còn chưa chặt chẽ và triệt để, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Nguyên nhân chính là do cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai chấp hành các quy định an toàn thực phẩm chưa nghiêm túc, có cả cơ sở hoạt động tự phát không đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, sản phẩm chưa được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...
TAG: