Kiểm tra thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại 8 quận, huyện

Chia sẻ

Kinhtedothi - Hoạt động kiểm tra được thực hiện khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, đúng nội dung, tiến độ theo Kế hoạch; kiểm tra phải đảm bảo thu thập các thông tin thiết thực, phục vụ có hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Đó là yêu cầu đặt ra trong kế hoạch của UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra trên địa bàn các quận, huyện Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Ba Vì, Thạch Thất, Thường Tín, Hoài Đức, Mê Linh.

Nội dung tập trung vào việc phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở…
Hình ảnh tại Cuộc thi chung khảo Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2014.
Hình ảnh tại Cuộc thi chung khảo Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2014.
Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; kết quả hoạt động hòa giải ở địa phương; hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải trên địa bàn quận, huyện; kiểm tra, thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở; việc tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật; đánh giá chung về những thuận lợi, những tác động tích cực của Luật hòa giải ở cơ sở trong đời sổng xã hội, những mô hình, cách làm hiệu quả.

Cùng với đó, đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm và các đề xuất, kiến nghị.

Với việc thực hiện nội dung trên nhằm thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá về tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, qua đó, kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện nghiêm pháp luật về hòa giải ở cơ sở góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cở sở. Đôn đốc nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở…